Własna firma
Własna firma

Własna firma (5)

Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata. Człowiek nierozsądny usiłuje dostosować świat do siebie. Dlatego wielki postęp dokonuje się dzięki ludziom nierozsądnym.

George Bernard Show

Skuteczność usług medycznych jest uwarunkowana sprawnością urządzeń medycznych, będących niezbędnym narzędziem profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji. Technika stosowana współcześnie w medycynie jest jednak nadal wysoce niedoskonała. Fakt ten potwierdzają dane statystyczne wskazujące, że sukces największych firm z sektora inżynierii biomedycznej jest uzależniony od innowacyjności ich produktów. Powszechną widzę stanowi również nieskuteczność wielu dobrych technologii wobec braku ich powszechności oraz prawidłowego i bezpiecznego stosowania.

Inżynieria Biomedyczna potrzebuje przedsiębiorców, którzy poprzez innowacyjne oraz ekspansywne działanie dostarczą na rynek nowe skuteczniejsze technologie oraz usługi medyczne, jak również zwiększą powszechność stosowania najlepszych urządzeń medycznych, a tym samym przyczynią się do ratowania i polepszania jakości życia.

Przedsiębiorcę cechuje dynamizm, aktywność, skłonność do podejmowania ryzyka, umiejętność przystosowania do zmieniających się warunków, a także postrzegania szans i ich wykorzystywanie. Osobowość to jednak zbyt mało aby przesądzić o sukcesie. Niezbędnym elementem jest praca, kapitał oraz znajomość rynku. W dziale Własna Firma zostały zamieszczone informacje oraz wskazówki, które należy wziąć pod uwagę decydując się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze Inżynierii Biomedycznej.

badania naukowePolska nauka może poszczycić się dużym potencjałem ? jako kraj dysponujemy dużą grupą zdolnych studentów, dobrymi uczelniami i instytutami badawczymi. Do tej pory duży zgromadzony potencjał ludzki nie był w pełni wykorzystywany dla gospodarki Polski. Nieodpowiedni poziom finansowania i zły system zarządzania badaniami nie sprzyjał szerokiej współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi, a przemysłem.

W najbliższych latach konieczne będą zmiany w funkcjonowaniu polskiego przemysłu. Wzrost poziomu życia w Polsce, rosnące pensje, oraz coraz silniejsza rola gospodarek azjatyckich sprawiają, że tradycyjnie najważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki ? niski koszt pracy przestanie mieć istotne znaczenie. Chcąc rozwijać pozycję Polski na arenie międzynarodowej i zapewnić wysoki poziom życia społeczeństwu musimy rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy, w której warunkiem jest wysoki poziom edukacji oraz bardzo silna współpraca jednostek naukowych z przemysłem.

środa, 17 lutego 2010 01:20

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Napisane przez

Akademickie inkubatory przedsiębiorczościMisją Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie, że potrzebna jest nowa jakość wspierania przedsiębiorczości w Polsce, poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki. Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30 roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, grubego portfela i znajomości. Wystarczy dobry pomysł!

środa, 10 lutego 2010 23:01

30 gigantów inżynierii biomedycznej

Napisane przez

30 firm na świecie z branży Inżynieria Biomedyczna wykazało w ostatnim roku dochód rzędu kilku lub nawet kilkunastu miliardów dolarów. Należą do nich firmy takie jak: Johnson and Johnson, GE Healthcare, Medtronic, Baxter International, Cardinal Healthcare, Siemens, Philips, Boston Scientific, Stryker oraz wiele innych. Wśród nich dominują nadal przedsiębiorstwa amerykańskie. Rozrost międzynarodowych korporacji przyczynia się jednak ciągłego powiększania zysków z działalności poza amerykańskich oddziałów zlokalizowanych głównie w Europie, Japonii i Chinach.

środa, 10 lutego 2010 00:35

Spekulacje rozwoju rynku biomateriałów

Napisane przez

Jak przewidują eksperci światowy rynek biomateriałów będzie wart 58.1 miliardów USD do 2014 roku. Według najnowszego raportu Global biomaterials Market (2009-2014) opublikowanego przez MarketandMarkets światowy rynek biomateriałów będzie wart 58.1 miliardów USD do 2014 roku, co oznacza aż 15.0% wzrost wartości w przeciągu kolejnych 5 lat. Przewiduje się, że niemal 42% dochodu pieniężnego będzie udziałem rynku Stanów Zjednoczonych. Obecnie rynek biomateriałów jest wart 28 miliardów USD.

biocybernetykaTom BIOMATERIAŁY, będący jednym z 9-tomowej monografii "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000", został przygotowany przez grono specjalistów z ośrodków badawczych wyspecjalizowanych w badaniach biomateriałów i z jednostek zajmujących się badaniami nad technologią materiałów, wytwarzaniem i zastosowaniem dla medycyny. Celem monografii jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie badań podstawowych, kryteriów doboru, rozwiązań technologicznych oraz aplikacji różnych grup materiałowych dla medycyny. Zawarte są w rozdziałach poświęconych głównym typom biomateriałów metalicznych, ceramicznych, szklistych i szkło podobnych, polimerowych oraz materiałom węglowych i kompozytom z ich udziałem. Oddzielny rozdział został poświęcony materiałom stosowanym w kardiochirugii. W innym rozdziale omówiono metody testowania biomateriałów in vitro i in vivo. Monografię zamyka rozdział dotyczący zagadnień legislacyjnych nowych biomateriałów i wyrobó medycznych w świetle nowych przepisów prawnych. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką materiałową, inżynierów pracujących nad wytwarzaniem biomateriałów i lekarzy, którzy w swojej praktyce klinicznej wykorzystują różnorodne ich postacie. Książka może być pomocna dla studentów uczelni technicznych i medycznych, w których rozwijane są kierunki dydaktyczne i badawcze związane z materiałami w medycynie.

Nowe oferty pracy

Użytkownik

Zaloguj się aby skorzystać z portalu.

Top


Copyright © 2023 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna