Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (obecnie: Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering) jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Ma ona bardzo istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Ranga tegorocznej XX PCBBE zostanie podniesiona poprzez międzynarodowy skład komitetu programowego, język angielski obrad konferencji, druk pełnych referatów w materiałach Springer i zgłoszenie ich do indeksowania w bazie Web of Science.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów światowych i osiągnięć w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna czołowych ośrodków krajowych – zarówno naukowych (instytuty) jak i edukacyjnych (uczelnie wyższe), stworzenie forum do współpracy oraz wymiany doświadczeń, a także propagowanie tej dyscypliny wiedzy wśród studentów i młodych pracowników nauki. Postęp w dziedzinie inżynierii biomedycznej przyczynia się do podnoszenia poziomu świadczeń zdrowotnych, a tym samym poprawy jakości życia, co nadaje konferencji szczególne znaczenie społeczne. Aktualny stan prowadzonych badań zostanie zaprezentowany w ramach sesji tematycznych, plakatowych oraz zaproszonych wykładów plenarnych.

Opublikowano w Aktualności
poniedziałek, 14 listopada 2011 21:09

Konferencja Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego

barki konferencja3 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego ? praktyczne zastosowanie terapii manualnej z wykorzystaniem metod Cyriaxa, Mulligana, Maitlanda oraz Osteopatii. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Forum wydawcę czasopisma  ?Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja?.  Portal Inżynieria Biomedyczna jest jednym z głównych partonów medialnych konferencji.

Opublikowano w Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Edukacja w Inżynierii Biomedycznej OKIBEduMiędzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej zaprasza wszystkich inżynierów biomedycznych oraz sympatyków inżynierii biomedycznej do wzięcia udziału w konferencji naukowej, pod hasłem: ?Spotkajmy się wszyscy w Krakowie?.

Utworzony w 2006 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) pionierski kierunek studiów inżynieria biomedyczna, bardzo szybko rozwinął Swoje skrzydła. W przeciągu zaledwie trzech lat, zyskał on ogromne uznanie zarówno wśród studentów jak i badaczy z dziedziny inżynierii biomedycznej. W ubiegłym roku o jedno miejsce na Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej ubiegało się aż 6 osób. Wymagana liczna punktów wyniosła 885 na 1000 możliwych. Biorąc pod uwagę krótkoterminowość tego przedsięwzięcia, wyniki są niezmiernie zadowalające.

Opublikowano w Aktualności

Top


Copyright © 2023 Portal Inżynieria Biomedyczna | Dobry start w inżynierii biomedycznej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Portal Inżynieria Biomedyczna