Studia z inżynierii biomedycznej Portal Inżynieria Biomedyczna to serwis poświęcony tematyce inżynierii biomedycznej. Znajdziesz w nim artykuły naukowe, oferty pracy dla inżynierów biomedycznych, praktyki zagraniczne i dostępne w Polsce i zagranicą kierunki studiów. http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia.html Thu, 23 Nov 2017 20:05:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Rutgers - the State University of New Jersey http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/44-studia-za-granica/143-inzynieria-biomedyczna-usa.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/44-studia-za-granica/143-inzynieria-biomedyczna-usa.html Program Inżynierii Biomedycznej na uniwersytecie Rutgers zapoczątkowany został w roku 1965 jako podkierunek departamentu Inżynierii Eletktrycznej. W roku 1986 stan New Jersey oficjalnie uznał kierunek i wydział Inżynierii Biomedycznej oferując studia I stopnia (inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie) oraz studia doktoranckie. Departament Inżynierii Biomedycznej prężnie współpracuje z Uniwersytetem Medycyny i Dentystyki Stanu New Jersey w celu zwiększenia możliwości treningu i stażu dla studentów.

Główną misją departamentu Inżynierii Biomedycznej jest przyznawanie tytułów inżyniera, magistra i profesora (doktora) oraz rozbudowany trening dla studentów na poniższych wydziałach:

 • Inżynieria Molekularna, Komórkowa oraz Bionanotechnologia
 • Inżynieria Biomateriałów i Inżynieria Tkankowa
 • Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna
 • Systemy Fizjologiczne i Aparatura Biomedyczna
 • Bioinżynieria Obliczeniowa i Obrazowanie Biomedyczne

Rutgers UniversityW tychże dziedzinach prowadzone są rozległe i niezwykle intensywne badania naukowe, które są jedną z wielu dróg jakie mogą obrać tutejsi studenci. Pracownicy prowadzący te badania posiadają bardzo bogaty dorobek naukowo-badawczy i są postaciami szanowanymi i uznawanymi w środowisku medyczno-naukowym. Lokalizacja uniwersytetu w samym epicentrum New Jersey pozwala na nieograniczone możliwości rozwoju, badań naukowych i kontaktów z wieloma biomedycznymi olbrzmami jak Siemens, Abbott, Johnson & Johnson, GE Healthcare, GlaxoSmithKline, Baxter czy Stryker.

Studia inżynierskie trwają 4 lata i po pierwszym roku studenci muszą dokonać wyboru specjalizacji, którą zamierzają kontynuować przez pozostałe lata. Studia II stopnia ? magisterskie ? trwaja 2 lata, jednak aby móc je rozpocząć, student musi spełniać dość rygorystyczne kryteria. Studia doktoranckie uzależnione są od samego studenta, jego dostępności, zasobów finansowych etc.

Dla studentów, którzy chcieliby wkroczyć na rynek od razu po zakończeniu studiów oferowany jest tzw. program 5 letni łączony, który przez połowę czwartego i przez piąty rok studiów zawiera w sobie przyspieszony kurs MBA (Master of Business Administration) ? czyli potocznie nam znany ?najwyższy stopień wtajemniczenia biznesowego.? Posiadanie ów tytułu drastycznie zwiększa szanse absolwenta na znalezienie wymarzonej pracy jak również daje możliwość otworzenia własnej firmy.

Rutgers University USADodatkową pomocą dla studentów jest tzw. IAB (Industry Advisory Board) czyli Zarząd Doradztwa Przemysłowego, który utrzymuje stały kontakt z małymi i dużymi firmami farmaceutycznymi, biomedycznymi oraz ze szpitalami w celu ułatwienia transferu z poziomu studenta na poziom pracownika. Zarząd ten nie tylko może podsunąć odpowiednią dla absolwenta firmę, ale może również ukierunkować, odpowiedzieć na pytania związane z podjęciem pracy itp. Zwykle jednak absolwent potrafi obejść się bez nadmiernego kontaktu z tym zarządem, ponieważ firmy biomedyczne same wyszukują potencjalnych pracowników wśród studentów i często na trzecim lub czwartym roku studenci mają już ?zaklepaną? pozycję w danej firmie.

Program Inżynierii Biomedycznej, jednogłośnie uznany przez dziekanów i włodarzy uniwersytetu za najtrudniejszy spośród kierunków inżynieryjnych, odznacza się niewielką liczbą studentów w stosunku do liczby profesorów - co znakomicie wpływa na kontakt personalny, a co za tym idzie ? daje studentom większą szansę na rozwój i zapoznanie się z tajnikami pracy oraz tajnikami badań naukowych.

Jak zacząć studiowanie na Rutgers? Najlepszą drogą jest napisanie jednego z testów: SAT lub TOEFL ? czyli swego rodzaju amerykańskiej matury w przedostatniej lub ostatniej klasie liceum (high school). Jeśli jednak zaczęliśmy studiowanie w innym kraju - możemy skorzystać z programu transferowego, który akceptuje wiele kursów zaliczonych na innych uczelniach. Ułatwieniem dla studenta jest możliwość złożenia aplikacji przez internet: http://admissions.rutgers.edu/. Studenci zachęcani są jednak do uprzedniego zwiedzenia kampusu, porozmawiania z pracownikami i profesorami oraz do przedyskutowania wstępnie obranego kierunku.

Studia w Stanach Zjednoczonych wiążą się z nielada wydatkami. Rezydenci stanu New Jersey za każdy semestr spędzony na Rutgers University muszą zapłacić około 11 tysięcy dolarów - w przypadku studenta dojeżdżającego i około 22 tysięcy dolarów - w przypadku zamieszkania na kampusie. Studenci międzynarodowi zapłacą około 45 tysięcy dolarów. Takie sumy mogą wydać się kosmiczne, szczególnie dla kogoś bez pracy lub dla osoby z niskimi zarobkami. Rzeczywistość jest jednak troszkę inna ? studenci mają możliwość starania się o rożnego rodzaju stypendia, które wachają się od tysiąca do nawet 10 tysięcy dolarów. Istnieje również możliwość zwrócenia się o pomoc finansową (Financial Aid - FAFSA) do rządu, która pokrywa większość kosztów za nasze studiowanie. Studenci mogą również podjąć pożyczkę (Studen Loans), którą zacząć spłacać można dopiero po zakończeniu studiów.

Kierunek inżynieria biomedyczna na Rutgers ? the State University of New Jersey ? kontakt:

Rutgers, The State University of New Jersey
Department of Biomedical Engineering
599 Taylor Road, Piscataway, NJ 08854
Phone: 732-445-4500
Fax:732-445-3753
http://biomedical.rutgers.edu

biomedical.rutgers.edu/pdf/BioMedBrochure.pdf

Więcej informacji na temat tej uczelni udzieli Wam, jej obecny student:

Tomasz Wojtera
Absolwent Inżynierii Biomedycznej
Specjalizacja: Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna
Rutgers University, the State University of New Jersey

]]>
twojtera@gmail.com (Tomasz Wojtera) Studia za granicą Sat, 13 Mar 2010 21:48:19 +0000
Uniwersytet Śląski w Katowicach http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/130-uniwersytet-lski-w-katowicach.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/130-uniwersytet-lski-w-katowicach.html Under Construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:57:25 +0000
Uniwersytet Zielonogórski http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/129-uniwersytet-zielonogorski.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/129-uniwersytet-zielonogorski.html Under Construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:54:37 +0000
Inżynieria Biomedyczna | Politechnika Wrocławska http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/128-politechnika-wrocawska.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/128-politechnika-wrocawska.html Jedna z czołowych polskich uczelni. Początki przypadają na rok 1910 kiedy to nosiła nazwę Königliche Technische Hochschule Breslau (Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu). W latach 1918 do stycznia 1945 pod nazwą Technische Hochschule (Wyższa Szkoła Techniczna). Po przejęciu budynków i wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego Technische Hochschule utworzono Politechnikę Wrocławską, która pod ta nazwą funkcjonuje do dziś. Obecnie uczelnia kształci ponad 30 tys. studentów na 12 wydziałach, studium kształcenia podstawowego oraz na 4 placówkach pozamiejscowych. Należąc m.in. takich programach jak LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII. Program Ramowy uczelnia umożliwia studia za granicą oraz prowadzenie prac badawczo-naukowych o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na temat uczelni, jej władz, historii, wydziałach można znaleźć na oficjalnej stronie Politechniki Wrocławskiej.

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:53:07 +0000
Politechnika Warszawska http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/127-politechnika-warszawska.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/127-politechnika-warszawska.html Od wielu lat w ścisłej czołówce uczelni technicznych. Oficjalnie założona w 1915 roku, lecz tradycjami sięga do roku 1826 kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Obecnie uczelnia kształci ok. 30 tys. studentów na 19 wydziałach i 1 kolegium. Więcej informacji na temat historii, misji, osiągnięć? znajdziecie państwo na oficjalnej stronie Politechniki Warszawskiej.

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:38:56 +0000
Politechnika Śląska w Gliwicach http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/126-politechnika-slaska-w-gliwicach.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/126-politechnika-slaska-w-gliwicach.html Politechnika Śląska Inżynieria BiomedycznaStudia na Politechnice Śląskiej są szansą na współpracę z wieloma firmami, chętnie zatrudniającymi absolwentów naszej uczelni. Uczelnia oferuje swym studentom również możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej ze 100 uczelni w całej Europie. Sprawnie działający Samorząd Studencki wspiera wszystkich żaków radą i pomocą, organizując przy tym wiele imprez: Igry, bale studenckie czy liczne koncerty.

Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Śląskiej wywodzi się z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, na którym od 1969 roku kształceni są studenci na specjalnościach z pogranicza techniki i medycyny.

Inżynierię Biomedyczną na Politechnice Śląskiej można studiować od czterech lat. W roku 2010 został przeprowadzony pierwszy nabór na kierunek Inżynieria Biomedyczna na nowo otwarty Wydział Inżynierii Biomedycznej. Kierunek ma już pierwszych absolwentów ? inżynierów, których większość podjęła studia II stopnia Wydziale Inżynierii Biomedycznej.

W ramach kierunku funkcjonują dwa koła naukowe, w których studenci realizują projekty własnych pomysłów.

Zobacz dane kontaktowe kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej.

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Śląskiej

Studia na Politechnice Śląskiej są dwustopniowe, a każdy stopień obejmuje kilka specjalności. Na studiach dziennych I-go stopnia (inżynierskie) kierunku Inżynieria Biomedyczna można wybrać pomiędzy specjalnościami:

 • Informatyka i Aparatura Medyczna,
 • Inżynieria Wyrobów Medycznych.

Specjalności na studiach dziennych II-go stopnia (magisterskie) kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • Informatyka w Medycynie,
 • Elektroniczna Aparatura Medyczna,
 • Sensoryka i Przetwarzanie Informacji Biomedycznej,
 • Inżynieria Wytwarzania Implantów, Sprzętu Szpitalnego i Rehabilitacyjnego,
 • Biomechanika i Sprzęt Medyczny.

Zajęcia odbywają się m.in. w:

 • Politechnice Śląskiej,
 • Szpitalach klinicznych ŚUM (Śląski Uniwersytet Medyczny),
 • Pracowniach radiologicznych,
 • Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty",
 • Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu maturalnego z matematyki oraz jednego z poniższych przedmiotów dodatkowych:

 • matematyki rozszerzonej lub
 • fizyki z astronomią lub
 • chemii lub
 • biologii.

Kandydaci nieposiadający świadectwa nowej matury przystępują do sprawdzaniu pisemnego z:

 • matematyki, lub
 • fizyki z astronomią, lub
 • chemii (do wyboru).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej. Ponadto wszystkie niezbędne informacje dotyczące kierunku znaleźć można na stronie internetowej www.ib.polsl.pl

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej - Kontakt

Wydział Inżynierii Biomedycznej
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
tel. 32-2371520
http://www.ib.polsl.pl/

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:36:27 +0000
Politechnika Łódzka http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/125-politechnika-odzka.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/125-politechnika-odzka.html Under Construction - Zapraszmy wkrótce

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:34:00 +0000
Politechnika Białostocka http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/124-politechnika-biaostocka.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/124-politechnika-biaostocka.html Under construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:32:20 +0000
Politechnika Krakowska http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/123-politechnika-krakowska.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/123-politechnika-krakowska.html Uczelnia technicznych ciesząca się dobra renomą. Utworzona przy Akademii Górniczej (obecnie  AGH ? Akademia Górniczo-Hutnicza) 6 października 1946 jako wydziały politechniczne AG. Od roku 1954 roku samodzielna uczelnia kształcąca na siedmiu wydziałach z których cztery maja prawo do nawadnia stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia posiada również ośrodki zamiejscowe w Nowym Sączu, Tarnowie, Chrzanowie i Żywcu. Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Krakowskiej

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:30:30 +0000
Politechnika Koszalińska http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/122-politechnika-koszaliska.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia/43-studia-w-polsce/122-politechnika-koszaliska.html Uczelnia techniczna założona 8 czerwca 1968 roku. Obecnie kształci na trzech wydziałach: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, oraz pięciu instytutach: Instytut Wzornictwa, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. Władze uczelni poprzez ciągły rozwój dążą, aby szkoła uzyskała miano uniwersytetu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie głównej Politechniki Koszalińskiej.

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:29:11 +0000