Studia w Polsce na kierunku inżynieria biomedyczna Portal Inżynieria Biomedyczna to serwis poświęcony tematyce inżynierii biomedycznej. Znajdziesz w nim artykuły naukowe, oferty pracy dla inżynierów biomedycznych, praktyki zagraniczne i dostępne w Polsce i zagranicą kierunki studiów. http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl Sat, 21 Oct 2017 10:09:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl Akademia Górniczo-Hutnicza AGH, Kraków http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/41-akademia-górniczo-hutnicza-agh-kraków.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/41-akademia-górniczo-hutnicza-agh-kraków.html

Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców. AGH to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności naszej Uczelni decyduje również długa i bogata tradycja ? Akademia Górniczo-Hutnicza ma 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów. Więcej informacji o Akademii Górniczo-Hutniczej, życiu studenckim tej uczelni oraz jej kierunkach znajdziecie na stronie forum miasteczka studenckiego AGH (MS AGH).

{adsense, ca-pub-1920438021450576, 6252778673, 468, 15}

Kierunek inżynieria biomedyczna można studiować na Akademii Górniczo-Hutniczej AGH na Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej (MSIB). Kształci ona przyszłych inżynierów biomedycznych zarówno na studiach I stopnia(inżynierskie), studiach II stopnia (magisterskie), jak i studiach doktoranckich.  Na studiach II stopnia dostępne są następujące specjalizacje:

 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologia.

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{adsense, ca-pub-1920438021450576, 6252778673, 468, 15}

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej

kierunek inżynieria biomedyczna aghCelem Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (MSIB) jest kształcenie studentów oraz integracja prac naukowo-badawczych w zakresie inżynierii biomedycznej. Tradycje prac naukowo-badawczych oraz kształcenia w zakresie technicznego wsparcia dla medycyny, aparatury biomedycznej, biomechaniki i biomateriałów sięgają na AGH ponad 30 lat, pierwsza propozycja programu studiów na kierunku ?Inżynieria Biomedyczna" została przygotowana w 1973 roku przez prof. Ryszarda Tadeusiewicza. Kierunek studiów ?Inżynieria Biomedyczna" wprowadzono nowelizacją Rozporządzenia MNiSW o kierunkach studiów z 2006 r. na wniosek i przy znaczącym zaangażowaniu pracowników AGH. MSIB rozpoczęła kształcenie w tym samym roku jako pierwsza i wówczas jedyna jednostka w Polsce.

Poszczególne wydziały współtworzące Szkołę:

 • Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej prowadzi prace naukowo-badawcze w ramach wspólnie podejmowanych projektów, a także delegując swoich nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy i zaangażowanych w prace badawcze w dyscyplinie biocybernetyki, inżynierii biomedycznej i dyscyplinach pokrewnych do Rady Programowej MSIB.

MSIB integruje doświadczenia pracowników Wydziałów tworzących Szkołę zaangażowanych w prace w dziedzinie technicznego wsparcia medycyny. Pracownicy ci posiadają bogaty dorobek naukowo badawczy i obecnie realizują szereg projektów dotyczących:

 • nowoczesnej skomputeryzowanej aparatury diagnostycznej, terapeutycznej i sztucznych narządów
 • biomateriałów i tworzyw biozgodnych używanych m.in. do implantów medycznych
 • biomechaniki inżynierskiej, biotribologii i bioakustyki, konstrukcji bioinżynierskich, implantoprotetyki, ortopedii, aparatury biomedycznej
 • zastosowań nowoczesnych metod fizyki w zakresie nanomateriałów biologicznych.
{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

W skład oferowanych przez Międzywydziałowa Szkołę Inżynierii Biomedycznej przedmiotów wchodzą min.: Biologia i genetyka, biocybernetyka, Podstawy elektrotechniki, Podstawy elektroniki, Materiałoznawstwo, Podstawy metrologii, Mechanika i wytrzymałość, Języki programowania, Biomateriały, Projektowanie wspomagane komputerowo, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Grafika komputerowa, Automatyka i Robotyka. Obowiązkowe są także kursy z Matematyki, Fizyki, Chemii, Chemii organicznej oraz Technologii Informacyjnej. Więcej informacji o przedmiotach wykładanych na MSIB...

Wiedza ta pozwoli absolwentom tych studiów na harmonijną współpracę z lekarzem jak i na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku wytwórców i eksploatatorów sprzętu medycznego w każdym kraju, do pracy w charakterze inżyniera medycznego (klinicznego), a także w jednostkach naukowo-badawczych oraz w sektorze zaawansowanych technologii.

Studia II stopnia (magisterskie)

W ramach studiów II stopnia trwających 3 semestry prowadzone jest kształcenie specjalistyczne według różnych programów. Przystępując do studiów II stopnia kandydat wybiera jedną z czterech specjalności:

Specjalizacje:

 • Informatyka i Elektronika Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów
 • Biomechanika i Robotyka
 • Bionanotechnologia.

Aby dostać się na studia II stopnia należy zdać egzamin wstępny oraz legitymować się wykształceniem inżynierskim. Egzamin wstępny obejmuje wszystkie główne przedmioty objęte programem nauczania.

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie z dziedziny inżynierii biomedycznej - Biocybernetyka i Inżynieria biomedyczna prowadzone są na wydziale EAIiE Akademii Górniczo-Hutniczej.  Ramowy program studiów doktoranckich zawiera następujące przedmioty: Information systems in telemedicine, Biomechanics i acoustics, Biomedical digital signal processing, Biomaterials and artificial organs, Electronic medical instrumentation, Medical physics, Medical image analysis, Modeling of biological systems, Dedicated algorithms for biosignal interpretation, Intelligent monitoring and diagnostic methods, Integrated systems SoC in medical diagnostics and therapy, Intelligent sensor arrays, Biophysics, Biological interfaces. Wykłady prowadzone są w języku angielskim.

Więcej informacji na temat studiów doktoranckich...

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Akademii Górniczo-Hutniczej - Kontakt

Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pawilon B4 pok. 1 (na parterze)
tel. 12 617-45-86,
e_mail: biomed@agh.edu.pl
http://www.biomed.agh.edu.pl/
]]>
gtoporek@gmail.com (Grzegorz Toporek) Studia w Polsce Sat, 18 Apr 2009 14:45:52 +0000
Politechnika Śląska w Gliwicach http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/49-politechnika-śląska-w-gliwicach.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/49-politechnika-śląska-w-gliwicach.html

Politechnika Śląska Inżynieria BiomedycznaStudia na Politechnice Śląskiej są szansą na współpracę z wieloma firmami, chętnie zatrudniającymi absolwentów naszej uczelni. Uczelnia oferuje swym studentom również możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej ze 100 uczelni w całej Europie. Sprawnie działający Samorząd Studencki wspiera wszystkich żaków radą i pomocą, organizując przy tym wiele imprez: Igry, bale studenckie czy liczne koncerty.

Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Śląskiej wywodzi się z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, na którym od 1969 roku kształceni są studenci na specjalnościach z pogranicza techniki i medycyny.

Inżynierię Biomedyczną na Politechnice Śląskiej można studiować od czterech lat. W roku 2010 został przeprowadzony pierwszy nabór na kierunek Inżynieria Biomedyczna na nowo otwarty Wydział Inżynierii Biomedycznej. Kierunek ma już pierwszych absolwentów ? inżynierów, których większość podjęła studia II stopnia Wydziale Inżynierii Biomedycznej.

W ramach kierunku funkcjonują dwa koła naukowe, w których studenci realizują projekty własnych pomysłów.

Zobacz dane kontaktowe kierunku inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej.

Kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Śląskiej

Studia na Politechnice Śląskiej są dwustopniowe, a każdy stopień obejmuje kilka specjalności. Na studiach dziennych I-go stopnia (inżynierskie) kierunku Inżynieria Biomedyczna można wybrać pomiędzy specjalnościami:

 • Informatyka i Aparatura Medyczna,
 • Inżynieria Wyrobów Medycznych.

Specjalności na studiach dziennych II-go stopnia (magisterskie) kierunku Inżynieria Biomedyczna:

 • Informatyka w Medycynie,
 • Elektroniczna Aparatura Medyczna,
 • Sensoryka i Przetwarzanie Informacji Biomedycznej,
 • Inżynieria Wytwarzania Implantów, Sprzętu Szpitalnego i Rehabilitacyjnego,
 • Biomechanika i Sprzęt Medyczny.

Zajęcia odbywają się m.in. w:

 • Politechnice Śląskiej,
 • Szpitalach klinicznych ŚUM (Śląski Uniwersytet Medyczny),
 • Pracowniach radiologicznych,
 • Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty",
 • Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie egzaminu maturalnego z matematyki oraz jednego z poniższych przedmiotów dodatkowych:

 • matematyki rozszerzonej lub
 • fizyki z astronomią lub
 • chemii lub
 • biologii.

Kandydaci nieposiadający świadectwa nowej matury przystępują do sprawdzaniu pisemnego z:

 • matematyki, lub
 • fizyki z astronomią, lub
 • chemii (do wyboru).

Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne na stronie rekrutacji Politechniki Śląskiej. Ponadto wszystkie niezbędne informacje dotyczące kierunku znaleźć można na stronie internetowej www.ib.polsl.pl

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Śląskiej - Kontakt

Wydział Inżynierii Biomedycznej
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
tel. 32-2371520
http://www.ib.polsl.pl/

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:36:27 +0000
Inżynieria Biomedyczna | Politechnika Wrocławska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/51-inżynieria-biomedyczna-|-politechnika-wrocławska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/51-inżynieria-biomedyczna-|-politechnika-wrocławska.html

Jedna z czołowych polskich uczelni. Początki przypadają na rok 1910 kiedy to nosiła nazwę Königliche Technische Hochschule Breslau (Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu). W latach 1918 do stycznia 1945 pod nazwą Technische Hochschule (Wyższa Szkoła Techniczna). Po przejęciu budynków i wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego Technische Hochschule utworzono Politechnikę Wrocławską, która pod ta nazwą funkcjonuje do dziś. Obecnie uczelnia kształci ponad 30 tys. studentów na 12 wydziałach, studium kształcenia podstawowego oraz na 4 placówkach pozamiejscowych. Należąc m.in. takich programach jak LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII. Program Ramowy uczelnia umożliwia studia za granicą oraz prowadzenie prac badawczo-naukowych o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na temat uczelni, jej władz, historii, wydziałach można znaleźć na oficjalnej stronie Politechniki Wrocławskiej.

{adsense, ca-pub-1920438021450576, 6252778673, 468, 15}

Studia z zakresu inżynierii biomedycznej prowadzone są na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz na Wydziale Mechanicznym.

 

Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Można podjąć studia I stopnia inżynierskie ( 7 semestrów), studia II stopnia magisterskie (3 semestry), oraz studia II stopnia magisterskie w języku angielskim (4 semestry). Więcej informacji na temat możliwości pracy, charakterystyki absolwenta można znaleźć pod adresem

W ramach studiów I i II stopnia istnieje możliwość obrania dwóch specjalności

 • Elektronika Medyczna
 • Optyka Biomedyczna

Dodatkowe informacje na stronie Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

W trakcie 7-semestralnych studiów I stopnia(inżynierskich) w zależność od specjalności (elektronika medyczna  czy optyka biomedyczna) prowadzone są kursy podstawowe obowiązujące na obu specjalnościach takie jak matematyka, fizyka, anatomia i inne oraz kursy specjalistyczne m.in. optyka instrumentalna, światłowody, pomiary wielkości cieplnych i ich wykorzystanie w biologii i medycynie możliwe do odbycia tylko na danej specjalizacji. Szczegółowe informacje na temat planu i programu studiów

Studia II stopnia (magisterskie)

W trakcie 3?semestralnych studiów II stopnia (magisterskich ) w zależności od specjalności (elektronika medyczna czy optyka biomedyczna) prowadzone są kursy specjalistyczne w zależności od danej specjalizacji. Szczegółowe informacje na temat planu i programu studiów

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - Kontakt

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A-1, pok. 149
tel. (071) 320 25 23, 320 34 09 ,
e_mail: dziekan.wppt@pwr.wroc.pl
www.wppt.pwr.wroc.pl
http://www.pwr.wroc.pl/index.dhtml

Wydzial Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej oferuje studia na II stopniu kierunku Inżynieria Biomedyczna. Kształcimy studentów w tym zakresie już od 1992 roku.

{faqslider inline}
Studia II stopnia (magisterskie)

Proponowany kierunek studiów jest zgodny z najnowszymi programami dydaktycznymi prowadzonymi na czołowych uczelniach na świecie i proponuje aktualną, interdyscyplinarną wiedzę z zakresu: mechaniki, elektroniki, robotyki i podstaw nauk medycznych. Szczegółowe informacje na temat planu i programu studiów znajdują się na stronie Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej

{/faqslider}

Więcej przydatnych informacji na temat: specjalności, przedmiotów, planów studiów oraz możliwości pracy po ich ukończeniu można znaleźć na ulotce reklamowej wydziału oraz na stronie Zakładu Inżynierii Biomedyczne i Mechaniki Eksperymentalnej.

Kierunek inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej - Kontakt

Zakład Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej
Wydział Mechaniczny
Politechnika Wrocławska

bud. B-5, pok.109
ul. I. Łukasiewicza 7/9
50-371 Wrocław

www.biomech.pwr.wroc.pl
http://www.wm.pwr.wroc.pl/87434,91.dhtml

Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 Jedna z czołowych polskich uczelni. Początki przypadają na rok 1910 kiedy to nosiła nazwę Königliche Technische Hochschule Breslau (Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu). W latach 1918 do stycznia 1945 pod nazwą Technische Hochschule (Wyższa Szkoła Techniczna). Po przejęciu budynków i wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego Technische Hochschule utworzono Politechnikę Wrocławską, która pod ta nazwą funkcjonuje do dziś. Obecnie uczelnia kształci ponad 30 tys. studentów na 12 wydziałach, studium kształcenia podstawowego oraz na 4 placówkach pozamiejscowych. Należąc m.in. takich programach jak LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII Program Ramowy uczelnia umozłiwea stadia za granca oraz prowadzenie pracd badawczo naukowych o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na temat uczelni, jej władz, historii, wydziałach można znaleźć na oficjalnej stronie Politechniki Wrocławskiej.
]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:53:07 +0000
Politechnika Krakowska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/46-politechnika-krakowska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/46-politechnika-krakowska.html

Uczelnia technicznych ciesząca się dobra renomą. Utworzona przy Akademii Górniczej (obecnie  AGH ? Akademia Górniczo-Hutnicza) 6 października 1946 jako wydziały politechniczne AG. Od roku 1954 roku samodzielna uczelnia kształcąca na siedmiu wydziałach z których cztery maja prawo do nawadnia stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia posiada również ośrodki zamiejscowe w Nowym Sączu, Tarnowie, Chrzanowie i Żywcu. Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Krakowskiej
{adsense, ca-pub-1920438021450576, 6252778673, 468, 15}

Uczelnia oferuje 3,5 letnie studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) oraz studia drugiego stopnia (magisterskie) na Wydziale Mechanicznym. W ramach studiów możliwe są do wyboru 3 specjalizacje:

 • Biomechanika stomatologiczna
 • Biomechanika urazów
 • Inżynieria kliniczna

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, oraz przedmiotów, i planu studiów można znaleźć na oficjalnej stronie Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronie Katedry Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki.

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Krakowskiej ma w swojej ofercie przedmioty kształcenia ogólnego (ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, technologia informacyjna i inne), przedmioty podstawowe (matematyka, fizyka, chemia i inne) oraz przedmioty kierunkowe (anatomia i fizjologia, Biotermodynamika, Podstawy metrologii, modelowanie 3D w biomechanice, Biomechanika rehabilitacyjna, Techniczne wspomaganie funkcji człowieka,  Systemy diagnostyczne i inne). Szczegółowe informacje na temat prowadzonych kursów oraz ilości godzin znajdują się pod adresem (pdf file).

Studia II stopnia (magisterskie)

brak informacji

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Krakowskiej - Kontakt

Wydział Mechaniczny
al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków
Dla studiów stacjonarnych:
pokój 010 (parter w budynku nr 5)
tel. (+48)  012 374 36 10
e-mail: rekrutacja-wm-s@pk.edu.pl
Dla studiów niestacjonarnych:
pokój 011 (parter w budynku nr 5)
tel. (+48)  012 374 36 16
e-mail: rekrutacja-wm-n@pk.edu.pl
http://www.mech.pk.edu.pl/
http://www.pk.edu.pl/

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:30:30 +0000
Politechnika Częstochowska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/44-politechnika-częstochowska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/44-politechnika-częstochowska.html

Powstała w 1949 roku największa wciąż rozwijająca się uczelnia techniczna w okręgu Częstochowskim. Kształci na wysokim poziome inżynierów, prowadzi badania oraz współpracuje z wieloma instytucjami i zakładanymi przemysłowymi. Od 2005 roku wraz z powstaniem Centrum Współpracy Międzynarodowej, w obrębie, którego działa Ośrodek Kształcenia Międzynarodowego (European Faculty of Engineering) prowadzone są studia w języku angielskim. Więcej informacji o władzach, kierunkach, wydziałach, organizacjach i życiu studenckim Politechniki Częstochowskiej znajdziecie na oficjalnej stronie

Inżynieria biomedyczna prowadzona jest na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (dawniej Wydział Budowy Maszyn) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie 3,5 rocznych studiów pierwszego stopnia można uzyskać tytuł inżyniera biomedycznego w specjalnościach::

 • Informatyka medyczna
 • Inżynieria rehabilitacyjna

Dodatkowe informacje na temat powyższych specjalność można uzyskać na stronie wydziału

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia pierwszego stopnia w swoim zakresie obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego obejmujące wszystkich studentów takie jak: matematyka, fizyka chemia, zarys anatomii, materiały metalowe, grafika inżynierska, języki programowania, podstawy automatyki, podstawy fizjologii człowieka, biochemia, biofizyka i inne. Oraz przedmioty charakterystyczne dla danej specjalności. Szczegółowe informacje tutaj.

Studia II stopnia (magisterskie)

brak informacji

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Częstochowskiej - Kontakt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Al. Armii Krajowej 21
42-200 Częstochowa
Studia stacjonarne
tel. (34) 325-05-61,
e_mail: dziekanat@nwwim.pcz.pl
Studia niestacjonarne
tel. (34) 325-05-61,
e_mail: wimii.dz.sz@adm.pcz.czest.pl
http://www.wimii.pcz.czest.pl/

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Tue, 02 Mar 2010 17:14:28 +0000
Politechnika Warszawska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/50-politechnika-warszawska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/50-politechnika-warszawska.html

Od wielu lat w ścisłej czołówce uczelni technicznych. Oficjalnie założona w 1915 roku, lecz tradycjami sięga do roku 1826 kiedy to powstała Szkoła Przygotowawcza do Instytutu Politechnicznego. Obecnie uczelnia kształci ok. 30 tys. studentów na 19 wydziałach i 1 kolegium. Więcej informacji na temat historii, misji, osiągnięć? znajdziecie państwo na oficjalnej stronie Politechniki Warszawskiej.

Inżynieria biomedyczna prowadzona jest głownie przy współpracy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydziału Mechatroniki. Politechnika Warszawska oferuje studia stacjonarne dwustopniowe. I stopień (inżynierskie 7 semestrów) II stopień (magisterskie 4 semstry) Nieżbędne informacje dla kandydatów na studia można znaleźć tutaj oraz na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Szczegółowe informacje na temat dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną, dlaczego wybrać Politechnikę Warszawską, jakie są zasady rekrutacji oraz wszelką niezbędną wiedzę o inżynierii biomedycznej prowadzonej na Politechnice warszawskiej znajdziecie państwo pod tym adresem.

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia(inżynierskie) trwają 7 semestrów bez możliwości wyboru specjalizacji. Wszelkie niezbędne informacje dostane są tutaj

Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia(magisterskie) trwają 4 semestry bez możliwości wyboru specjalizacji. Wszelkie niezbędne informacje dostane są tutaj

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Wrocławskiej - Kontakt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Ul. Nowowiejska 15/19
00-665 Warszawa
tel: +48 (0) 22 234 7497;
fax: +48 (0) 22 234 5885;
e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl
www.elka.pw.edu.pl/

Wydział Mechatroniki
Ul. Św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
tel:(022)849 0711, 234 8456;
fax:(022) 849 9936 ;
e-mail: sekret@elka.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl/www-new/

 

Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 Jedna z czołowych polskich uczelni. Początki przypadają na rok 1910 kiedy to nosiła nazwę Königliche Technische Hochschule Breslau (Królewska Wyższa Szkoła Techniczna we Wrocławiu). W latach 1918 do stycznia 1945 pod nazwą Technische Hochschule (Wyższa Szkoła Techniczna). Po przejęciu budynków i wykorzystaniu zaplecza dydaktycznego Technische Hochschule utworzono Politechnikę Wrocławską, która pod ta nazwą funkcjonuje do dziś. Obecnie uczelnia kształci ponad 30 tys. studentów na 12 wydziałach, studium kształcenia podstawowego oraz na 4 placówkach pozamiejscowych. Należąc m.in. takich programach jak LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus, VI i VII Program Ramowy uczelnia umozłiwea stadia za granca oraz prowadzenie pracd badawczo naukowych o zasięgu międzynarodowym. Więcej informacji na temat uczelni, jej władz, historii, wydziałach można znaleźć na oficjalnej stronie Politechniki Wrocławskiej.
]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:38:56 +0000
Politechnika Gdańska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/54-politechnika-gdańska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/54-politechnika-gdańska.html

Jedna z najstarszych uczelni technicznych w Polsce założona w Gdańsku-Wrzeszczu. Najstarsze budynki wybudowane zostały w latach 1900-1904 na potrzeby Königliche Technische Hochschule zu Danzig. Szkoła wiele razy zmieniała nazwę, co związane jest z jej bogatą historią. Od 24 maja 1945 do dziś nosi nazwę Politechnika Gdańska. Obecnie kształci na 9 wydziałach około 25 tysięcy studentów. 22 lutego 2010 roku podpisano dokumentu na sfinansowanie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej. Jest to największa inwestycja na nadchodzące lata opiewającą a kwotę ponad 64 mln złotych. Dodatkowe informacje na stronie głównej Politechniki Gdańskiej

Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej jest kierunkiem międzywydziałowym. Studia prowadzone są przez trzy jednostki:

 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
 • Wydział Chemiczny

W trakcie studiów stacjonarnych inżynierskich trwających 7 semestrów można wybrać 4 specjalizacje:

 • Informatyka w medycynie
 • Elektronika w medycynie
 • Chemia w medycynie
 • Fizyka w medycynie

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, możliwości jakie daje nam inżynieria biomedyczna oraz dlaczego warto studiować inżynierię biomedyczną, dostępne są na stronie Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej.

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia obejmują przedmioty specyficzne dla danej specjalizacji oraz przedmioty kierunkowe wspólne dla wszystkich specjalizacji. W skład oferowanych przedmiotów należą m.in. Metody i techniki programowania, Metrologia Komputerowe wspomaganie projektowania, Biochemia, Biofizyka, Podstawy automatyki i robotyki, Podstawy i algorytmy przetwarzanie sygnałów, Implanty i sztuczne narządy, Prawne i etyczne aspekty inżynierii biomedycznej, Elektroniczna aparatura medyczna. Więcej informacji tutaj

Kierunek jest współfinansowany z ?Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?. W ramach projektu mającego na celu wzbogacić atrakcyjność studiów mają być zrealizowane m.in. takie cele jak: płatne praktyki w szpitalach i firmach biomedycznych, zajęcia wyrównujące poziom z takich przedmiotów jak fizyka, matematyka, e?learning, distance learning możliwość studiowania na odległość, dostęp do materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, praca na nowoczesnym sprzęcie i inne.

Studia II stopnia (magisterskie)

brak informacji

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Gdańskiej- Kontakt

Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 17 62
e-mail: dziekanat@eti.pg.gda.pl
www.eti.pg.gda.pl
www.biomed.eti.pg.gda.pl

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:06:23 +0000
Politechnika Białostocka http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/47-politechnika-białostocka.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/47-politechnika-białostocka.html

Under construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:32:20 +0000
Politechnika Łódzka http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/48-politechnika-łódzka.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/48-politechnika-łódzka.html

Under Construction - Zapraszmy wkrótce

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:34:00 +0000
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/55-uniwersytet-technologiczno-przyrodniczy-w-bydgoszczy.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/55-uniwersytet-technologiczno-przyrodniczy-w-bydgoszczy.html

Kierunek Inżynieria biomedyczna prowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy od roku akademickiego 2010/2011 to studia stacjonarne I stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera. Są to studia unikatowe, bowiem w całym pierwszym cyklu kształcenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zdaniem Unii Europejskiej kształcenie to odpowiada istotnym potrzebom wspólnotowego rynku pracy, a ich absolwenci nie powinni mieć żadnych problemów z zatrudnieniem. W trakcie studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności z pogranicza nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Wiedza ta jest niezbędną do projektowania, produkcji i obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, oprzyrządowania obrazującego, wyposażenia laboratoryjnego, a zatem urządzeń o najwyższym stopniu nowoczesności i niezawodności.

W ramach studiów szczególny nacisk jest położony na kształcenie w dwóch specjalnościach:

 • medyczny doradca techniczny, który jest specjalistą posiadającym szeroką wiedzę na temat działania i eksploatacji urządzeń medycznych, czyli różnego typu maszyn, sprzętu i narzędzi medycznych,
 • telemedycyna , to specjalność która jest najnowszą formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz rzecz jasna medycyny.

Trzeba tu jeszcze raz wyraźnie stwierdzić, że na świecie, w tym także w Polsce, inżynieria biomedyczna to dziedzina, która nadążając za technicyzacją medycyny, bardzo szybko się rozwija i a zatem dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Ze względu na wielo- i interdyscyplinarny charakter kierunku studiów, zajęcia dydaktyczne realizowane są na wielu Wydziałach UTP; poza Wydziałem Inżynierii Mechanicznej, zwłaszcza na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki, a także Hodowli i Biologii Zwierząt. Kształcenie odbywa się również we współpracy ze znakomitymi bydgoskimi szpitalami, a mianowicie: z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka i Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy oraz z Wydziałem Lekarskim Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Dlatego na zajęciach spotkać można uznanych specjalistów, reprezentujących różne specjalności techniczne i medyczne, m.in. takich jak:

 • prof. Andrzej Marszałek, patomorfologia, CM,
 • prof. Tomasz Drewa, onkologia-urologia, CM , Centrum Onkologii,
 • dr Andrzej  Hoffmann, kardiologia, ordynator oddziału w Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy
 • dr Stanisław Jung, ortopedia, Department of Trauma and Orthopaedics, South Tyneside Hospital, South Shields, UK,
 • prof. dr. hab. inż. Stanisław Mroziński, budowa i eksploatacja maszyn, UTP,
 • Dr Bogdan Małkowski, kierownik Pracowni Medycyny Nuklearnej RCO,
 • prof. Janusz Danek, weterynaria, UTP,
 • prof. Ryszard Choraś, informatyka, analiza obrazu, UTP,
 • prof. Antoni Zabłudowski, elektronika i elektronika, UTP,
 • prof. Adam Gadomski, biofizyka, UTP,
 • prof. Janusz Sempruch, metody komputerowe w projektowaniu,
 • prof. Kazimierz Peszyński, robotyka, automatyka, UTP, 
 • prof. Dariusz Boroński, pomiary naprężeń i odkształceń, UTP i wielu, wielu innych.

Gwarantem wysokiej jakości kształcenia w wyższej szkole są zawsze badania naukowe realizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej oraz na Wydziale Telekomunikacji i Elektrotechniki od lat prowadzone są między innymi badania w zakresie:

 • wpływu struktury kości gąbczastej na ocenę jej własności mechanicznych,
 • wpływ dobrostanu zwierząt  na strukturę i wytrzymałość ich kości,
 • możliwości wykorzystania stabilizatorów transpedikularnych,
 • numerycznej analizy obrazów,
 • teleinformatyki.

Kierunek Inżynieria biomedyczna jest nie tylko elementem dydaktyki UTP, ale stanowi także płaszczyznę współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń dla szerokiego środowiska naukowego. W ramach współpracy takiej UTP organizuje m.in. wykłady dla studentów i seminaria naukowe dla pracowników naukowych. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźć można niekwestionowane autorytety świata techniki i medycyny: prof. Stanisława Mazurkiewicza, prof. Krzysztofa Kędziora, prof. Jana Dąbrowskiego, prof. Tadeusza Tadeusiewicza, prof. Romualda Będzińskiego, prof. med. Daniela Zarzyckiego, prof. med. Piotr Chłosta , prof. med. Jerzego Kiwerskiego, prof. Jana Marciniaka. Warto też uspokoić tych, którzy przychodząc na studia techniczne obawiają się matematyki i fizyki. Dla naszych studentów mamy wiele godzin dodatkowych i najlepszych wykładowców.

Zapraszam do studiowania na naszym kierunku. Czekamy na tych, którzy nie boją się prawdziwych wyzwań z obszaru techniki, informatyki i medycyny.
Prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

Kierunek inżynieria biomedyczna na na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy

Wydział Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy   
al. Prof. S. Kaliskiego 7 
85-789 Bydgoszcz 
tel. (52) 340-82-70
e-mail: dzwm@utp.edu.pl
wm.utp.edu.pl/

inzynieriabiomedyczna.edu.pl/

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:06:23 +0000
Uniwersytet Śląski w Katowicach http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/53-uniwersytet-śląski-w-katowicach.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/53-uniwersytet-śląski-w-katowicach.html

Under Construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:57:25 +0000
Politechnika Koszalińska http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/45-politechnika-koszalińska.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/45-politechnika-koszalińska.html

Uczelnia techniczna założona 8 czerwca 1968 roku. Obecnie kształci na trzech wydziałach: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, oraz pięciu instytutach: Instytut Wzornictwa, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. Władze uczelni poprzez ciągły rozwój dążą, aby szkoła uzyskała miano uniwersytetu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie głównej Politechniki Koszalińskiej.

Studia w zakresie Inżynierii Biomedycznej można podjąć w Instytucie Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. Prowadzone są 3,5 letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. W toku studiów można wybrać jedna z dwóch specjalności:

 • Systemy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Nanotechnologie biomedyczne

Więcej informacji na temat specjalności oraz możliwości pracy po ich ukończeniu można znaleźć tutaj (PDF file)

Zobacz dane kontaktowe kierunku.

{faqslider inline}
Studia I stopnia (inżynierskie)

Absolwent studiów pierwszego stopnia nabędzie podstawową wiedze w zakresie elektroniki, informatyki medycznej, biomateriałów oraz biomechaniki. Zdobyta wiedza pozwoli na obsługiwanie nowoczesnych i skomplikowanych systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Więcej informacji można znaleźć pod  adresem

Studia II stopnia (magisterskie)

brak informacji

Studia doktoranckie

brak informacji

{/faqslider}

Kierunek inżynieria biomedyczna na Politechnice Koszalińskiej - Kontakt

Instytut Mechatroniki Nanotechnologii i Techniki Próżniowej
ul. Racławicka 15-17
75-620 Koszalin
Blok F
tel. (094) 34 78 345
fax: 094 34 78 489
email: imnitp@tu.koszalin.pl
http://www.imnitp.tu.koszalin.pl/

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:29:11 +0000
Uniwersytet Zielonogórski http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/52-uniwersytet-zielonogórski.html http://www.inzynieria-biomedyczna.com.pl/studia-w-polsce/item/52-uniwersytet-zielonogórski.html

Under Construction

]]>
mar.urbanski@gmail.com (Marcin) Studia w Polsce Wed, 03 Mar 2010 19:54:37 +0000