Aktualności, nowości z inżynierii biomedycznej Portal Inżynieria Biomedyczna to serwis poświęcony tematyce inżynierii biomedycznej. Znajdziesz w nim artykuły naukowe, oferty pracy dla inżynierów biomedycznych, praktyki zagraniczne i dostępne w Polsce i zagranicą kierunki studiów. http://inzynieria-biomedyczna.com.pl Sat, 21 Oct 2017 10:09:28 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management pl-pl XX jubileuszowa Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/218-http-wwwpcbbeaghedupl.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/218-http-wwwpcbbeaghedupl.html

Krajowa Konferencja Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (obecnie: Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering) jest cyklicznym wydarzeniem naukowym, zainicjowanym przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Ma ona bardzo istotny wpływ na integrację środowiska naukowego oraz rozwój tej dyscypliny w Polsce. Ranga tegorocznej XX PCBBE zostanie podniesiona poprzez międzynarodowy skład komitetu programowego, język angielski obrad konferencji, druk pełnych referatów w materiałach Springer i zgłoszenie ich do indeksowania w bazie Web of Science.

Celem Konferencji jest przedstawienie najnowszych trendów światowych i osiągnięć w dziedzinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna czołowych ośrodków krajowych – zarówno naukowych (instytuty) jak i edukacyjnych (uczelnie wyższe), stworzenie forum do współpracy oraz wymiany doświadczeń, a także propagowanie tej dyscypliny wiedzy wśród studentów i młodych pracowników nauki. Postęp w dziedzinie inżynierii biomedycznej przyczynia się do podnoszenia poziomu świadczeń zdrowotnych, a tym samym poprawy jakości życia, co nadaje konferencji szczególne znaczenie społeczne. Aktualny stan prowadzonych badań zostanie zaprezentowany w ramach sesji tematycznych, plakatowych oraz zaproszonych wykładów plenarnych.

]]>
piaugu@gmail.com (Piotr Augustyniak) Aktualności Wed, 15 Feb 2017 16:11:03 +0000
Najnowocześniejsza w Polsce sala zabiegowa http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/217-polska-nowoczesna-sala-zabiegowa.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/217-polska-nowoczesna-sala-zabiegowa.html Najnowocześniejsza w Polsce sala zabiegowa

Najnowocześniejsza w Polsce sala zabiegowa, wyposażona w dwupłaszczyznowy angiograf do diagnostyki i interwencji zabiegów wewnątrznaczyniowych, została otwarta w Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha.

15 października w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Banacha 1a odbyło się uroczyste otwarcie Gabinetu Cyfrowej Radiologii Konwencjonalnej oraz nowej sali zabiegowej w Pracowni Badań Naczyniowych II  Zakładu Radiologii. Nowa pracownia wyposażona została m.in. w najnowocześniejszy w Polsce dwupłaszczyznowy system angiograficzny Allura FD20/20 i będzie funkcjonować jako Ośrodek Referencyjny firmy Philips.

{googleads}

Nowoczesna pracownia przyniesie korzyści pacjentom, ale także personelowi medycznemu. Innowacyjne rozwiązania systemu dwupłaszczyznowego (tzw. biplane) mają szansę przyczynić się do dalszego rozwoju radiologii interwencyjnej w warszawskim szpitalu. Nowa pracownia pozwoli przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów - system pozwala bowiem na trójwymiarowe obrazowanie struktur naczyniowych i tętnic wieńcowych w czasie rzeczywistym z jednoczesnym ograniczeniem czasu trwania badania, dawki promieniowania rentgenowskiego i ilości podanego środka kontrastowego.

Allura FD20/20

Dzięki systemowi Allura Fd20/20 dawka promieniowania, na jaką narażeni są pacjenci, lekarz wykonujący zabieg oraz technicy i pielęgniarki, jest o 60% mniejsza, niż w klasycznym aparacie jednopłaszczyznowym. Jest to korzyść nie do przecenienia, ponieważ zabiegi endowaskularne z zakresu neuroradiologii trwają po kilka godzin i dawka promieniowania, która obciąża pacjenta i personel jest dość duża. Poza zmniejszeniem dawki promieniowania, system Allura FD20/20 daje możliwość jednoczesnej obserwacji zabiegu w dwóch płaszczyznach, czyli w płaszczyźnie AP (przód-tył) i w płaszczyźnie bocznej. Jest to olbrzymi postęp w stosunku do wcześniej stosowanych metod, ponieważ bezpieczeństwo zabiegów zdecydowanie wzrasta – mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Marchel, Kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii w SP CSK w Warszawie.

Nowa sala zabiegowa będzie wykorzystywana w dużej mierze przy interwencjach neuroradiologicznych, głównie tętniaków, malformacji naczyniowych i guzów mózgu, interwencjach onkologicznych i angiologicznych, czyli głównie w leczeniu tętniaków obwodowych, malformacji tętniczo-żylnych obwodowych i udrażnianiu niedrożnych tętnic.

Takie aparaty jak angiograf dwupłaszczyznowy Allura FD20/20 są zaawansowane technologicznie do tego stopnia, że umożliwiają interwencję w naczyniach o średnicy 1 mm albo mniejszych. Warunki do realizacji takiego zabiegu muszą być perfekcyjne, dlatego sięgamy po rozwiązania renomowanych firm – mówi prof. dr hab. n. med. Olgierd Rowiński, Kierownik II Zakładu Radiologii Klinicznej w SP CSK w Warszawie.

Zabiegi wykonane z wykorzystaniem systemu dwupłaszczyznowego pozwalają także na mniej traumatyczne leczenie pacjentów oraz zastosowanie nowych metod leczenia, umożliwiających dotarcie do mózgu poprzez tętnicę udową, a nie jak do tej pory - przez otwartą czaszkę.

Z punktu widzenia lekarza, otwarcie czaszki jest zwykłą procedurą. Zasadniczą różnicę odczuwa pacjent. Dzięki przeprowadzeniu zabiegu nowoczesnej embolizacji i zastosowaniu najnowocześniejszego systemu dwupłaszczyznowego Allura FD20/20, pacjent nie jest narażony na traumatyczne przeżycie, jakim jest zabieg na otwartej czaszce – komentuje dr n. med. Maciej Jaworski, Specjalista Radiologii z II Zakładu Radiologii Klinicznej w Szpitalu SP CSK w Warszawie.

SP CSK w Warszawie ma doświadczenie także w leczeniu udarów metodą wewnątrznaczyniową. Nowa pracownia z systemem dwupłaszczyznowym daje możliwość stworzenia placówki czynnej całą dobę, która pozwalałaby na natychmiastową interwencję i zamknięcie się w tak zwanym oknie czasowym, czyli w sześciu godzinach od momentu wystąpienia udaru.

Nowoczesna aparatura medyczna z zakresu diagnostyki obrazowej i pooperacyjnej w SP CSK w Warszawie została zakupiona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Więcej informacji:

Anna Ciecierska
FleishmanHillard
Tel.: +48 609 998 990
E-mail: anna.ciecierska@fleishmaneurope.com

Katarzyna Morzycka
FleishmanHillard
Tel.: +48 601 593 785
E-mail: katarzyna.morzycka@fleishmaneurope.com

 

O Royal Philips Electronics

Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) jest firmą wszechstronnie zajmującą się zdrowiem i dobrym samopoczuciem ludzi, skupioną na ochronie zdrowia i poprawie jakości życia dzięki wprowadzanym innowacjom w dziedzinie zdrowia, stylu życia i oświetlenia. Z centralą w Holandii, firma Philips odnotowała w 2012 roku sprzedaż na poziomie 24,8 mld euro i zatrudnia około 118 000 pracowników w działach sprzedaży i usług w ponad 100 krajach na całym świecie. Firma jest liderem rozwiązań stosowanych w opiece kardiologicznej, intensywnej terapii i domowej opiece zdrowotnej, energooszczędnym oświetleniu i nowych rozwiązaniach oświetleniowych, jak również męskim goleniu i pielęgnacji, domowych i przenośnych systemach rozrywki oraz higienie jamy ustnej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronach:
http://www.philips.pl/healthcare/product/HC722038/dwuplaszczyznowy-aparat-rtg-do-zastosowan-neuroradiologicznych-allura-xper-fd20-20 oraz www.philips.com/newscenter.

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sun, 25 Oct 2015 08:39:23 +0000
Ministerstwo Zdrowia zachęca do wyrażenia „Zgody na Życie” http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/216-zgoda-na-zycie.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/216-zgoda-na-zycie.html zgoda na zycie

Mimo iż ponad połowa Polaków zgadza się na pośmiertną transplantację narządów, tylko co piąty rozmawiał na ten temat z bliskimi [1]. Najnowsza kampania Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na Życie” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat transplantologii i zachęcenie do publicznego deklarowania swojej woli w tym zakresie.

Pomimo ciągłego rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce, poziom wiedzy społeczeństwa na ten temat jest wciąż niewystarczający. Według przeprowadzonych w październiku tego roku badań, tylko 17% Polaków orientuje się, jakie przepisy dotyczące pobierania komórek, tkanek i narządów obowiązują w naszym kraju. Dla wielu nie jest też oczywiste, w którym momencie następuje śmierć człowieka – aż 35% ankietowanych błędnie wskazało jako ostateczny moment zgonu ustanie pracy serca, a nie śmierć mózgu.

{googleads}

„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań informacyjnych związanych z transplantologią” – powiedział Roman Danielewicz, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” – „Jest to dziedzina medycyny w równym stopniu wartościowa, co skomplikowana, dlatego tak istotną rolę odgrywa edukacja społeczeństwa w tym zakresie” – dodał.

Polskie prawo pozwala na pobranie narządów, jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. W praktyce często nie dochodzi jednak do przeszczepienia ze względu na negatywną opinię bliskich osoby zmarłej, którzy nie znając woli odchodzącego, deklarują, iż wyrażał on za życia swój sprzeciw w ich obecności. Takie oświadczenie, złożone pisemnie przez co najmniej dwie osoby bliskie, ma w świetle ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu, przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów [2] moc prawną i skutkuje brakiem możliwości pobrania.

„Według badań aż 75% Polaków nigdy nie mówiło bliskim jaka jest ich wola odnośnie  transplantacji narządów po śmierci, mimo iż 55% naszego społeczeństwa deklaruje na nią zgodę. Ta rozmowa często okazuje się być kluczowa, ponieważ ułatwia rodzinie zmarłego postępowanie zgodnie z jego wolą” – powiedział minister zdrowia Marian Zembala – „Kampania <<Zgoda na życie>> będzie zachęcała do publicznego wyrażania swojego stanowiska w kwestii pośmiertnego dawstwa narządów, tkanek oraz komórek, a także podkreślała rolę uszanowania woli zmarłego jako formy pielęgnowania pamięci o nim” – dodał.

Cele te realizowane będą za pośrednictwem zróżnicowanych narzędzi i kanałów komunikacji. W ramach kampanii powstały trzy spoty telewizyjne i radiowe, strona internetowa oraz aplikacja umożliwiająca publiczne zadeklarowanie swojej woli na popularnych portalach społecznościowych. Kampanii reklamowej towarzyszyć też będzie szereg działań niestandardowych. Jednym z nich było wykonanie wspólnego zdjęcia dawców i biorców przeszczepu, a także innych osób popierających ideę transplantacji, które służy jako główny element wizualny kampanii.

Działania związane z kampanią „Zgoda na Życie” potrwają do końca 2016 r. Oprócz transplantologii narządów w ramach kampanii promowane będzie również dawstwo szpiku i innych regenerujących się komórek i tkanek. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020. Więcej informacji znaleźć można na stronie kampanii www.zgodanazycie.pl.

 

Więcej informacji udzielają:

Maria ZakrzewskaFabryka Komunikacji Społecznej
m.zakrzewska@marketingspoleczny.pl
(22) 616 12 17

Anna Iżyńska
Fabryka Komunikacji Społecznej

a.izynska@marketingspoleczny.pl
(22) 616 12 17


Referencje

[1] Źródło: Badanie TNS z października 2015 r. przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

[2] Dz. U. z 2015 r. poz. 793.

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Tue, 20 Oct 2015 15:47:23 +0000
Przełomowe urządzenie w badaniach nad sztuczną trzustką http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/215-sztuczną-trzustką.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/215-sztuczną-trzustką.html
21 maja 2015 roku podczas XVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego we Wrocławiu, firma Medtronic, Inc. ogłosiła polską premierę systemu MiniMed® 640G – kolejnego kroku milowego prowadzącego do zrealizowania koncepcji sztucznej trzustki. System MiniMed® 640G, wyposażony w opracowaną przez Medtronic innowacyjną technologię SmartGuard™, jest zaprojektowany w taki sposób, aby pomagać pacjentom z cukrzycą osiągnąć bardziej efektywną kontrolę nad poziomem glukozy i tym samym skutecznie redukować zagrożenie epizodami hipoglikemii. To pionierski system, który automatycznie zatrzymuje podawanie  insuliny, kiedy sensor pomiaru poziomu glukozy przewiduje jej spadek do zdefiniowanej wcześniej wartości granicznej oraz automatycznie wznawia podawanie insuliny, gdy wartości mierzone przez sensor wykazują tendencję wzrostu i powrót do normoglikemii. Na system składają się: nowy transmiter Guardian® 2 Link oraz Sensor Enlite™ Nowej Generacji, który stale, w sposób ciągły kontroluje poziom glukozy. Wodoodporna pompa insulinowa MiniMed® 640G wyróżnia się nowym wyglądem, a intuicyjne, łatwe w obsłudze menu i kolorowy wyświetlacz to tylko wybrane cechy, które zapewniają łatwośći wygodę obsługi.

{googleads}


„Kontrolowanie występowania epizodów hipoglikemii (oraz jej nawrotów) stanowi jedno z najcięższych wyzwań dla pacjentów” – mówi profesor Tim Jones – szef oddziału diabetologii w Princess Margaret Hospital w Perth oraz profesor australijskiego University of Western Australia. „Zanim sensor poziomu glukozy wskaże zbyt niski zakres, system MiniMed® 640G zatrzyma podawanie insuliny, co pomoże zapobiec hipoglikemii. Co więcej, technologia ta zapobiega powstawaniu hiperglikemii przez optymalizację poziomu glukozy podczas okresów jej wzrostu [4,5].”
Szacuje się, że ok. 2,5-3,5 milionów pacjentów w Polsce cierpi na cukrzycę. Choroba rozwija się w momencie gdy organizm nie jest zdolny do wytwarzania insuliny w żadnym lub niewystarczającym stopniu. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi. Dla osób z cukrzycą największym problemem jest wyrównanie poziomów glukozy. Niebezpieczny jest zarówno jej nadmiar (hiperglikemia), jak i niedobór (hipoglikemia). Szczególnie niebezpieczna jest hipoglikemia, gdyż w przypadku jej wystąpienia pacjenci narażeni są na utratę przytomności, drgawki, a w skrajnych przypadkach – śmierć.

Technologia SmartGuard (inaczej – technologia zapobiegająca spadkom poziomu glukozy), jest unikatowa w skali globalnej. Optymalizuje ona efektywność działania systemu MiniMed® 640G w zakresie ochrony pacjentów przed spadkami glukozy w ciągu dnia i nocy, oferując różnorodne, spersonalizowane opcje ustawień i regulacji. Proste i łatwe w obsłudze menu, kolorowy wyświetlacz, łatwo programowalne osobiste przypomnienia, jak również wodoodporność IPX8 (do 3.6 metrów po wodą przez 24 godziny) składają się na zespół udogodnień, które oferuje to urządzenie.

System MiniMed® 640G, dostarczany jest wraz z innowacyjnym narzędziem pomiaru glukozy we krwi - glukometrem CONTOUR® PLUS LINK 2.4 firmy Bayer, który umożliwia uzyskanie precyzyjnych wyników6 pomiaru. Są one automatycznie przesyłane  do kalkulatora bolusa, co zapobiega błędnemu wprowadzeniu  danych oraz zapewnia prawidłowe skalibrowanie sensora Enlite. Jednocześnie umożliwia to pacjentom zdalne zaaplikowanie odpowiedniej dawki insuliny w bolusie.

„Przez lata, pracując naukowo w obrębie międzynarodowej społeczności diabetyków, którzy pragną prostszej, wygodniejszej technologii oraz ścisłej i  niezawodnej kontroli glukozy, aby móc cieszyć się wolnością, skonstruowaliśmy system, który jest w stanie to  zapewnić.” MiniMed® 640G jest przełomowym urządzeniem. Nowatorskie rozwiązania tu zastosowane są istotnym krokiem do stworzenia pierwszej na świecie sztucznej trzustki i poprawy jakości życia osób z cukrzycą na całym świecie.” - mówi Alejandro Galindo, Wiceprezes i GM działu Intensive Insulin Management firmy Medtronic.  

Medtronic już teraz może poszczycić się kilkoma ważnymi sukcesami w dziedzinie rozwoju skutecznego systemu sztucznej trzustki: pierwsza na świecie pompa insulinowa zintegrowana z systemem ciągłego monitorowania glikemii (CGM - 2006r.) oraz technologia Wstrzymania Podaży Insuliny (LGS - 2009r.).

System MiniMed® 640G teraz dostępny jest również w Polsce. Oficjalne premiery w innych krajach oczekują na lokalne zezwolenia. Więcej informacji www.medtronic-diabetes.com.au


Referencje

1 U.S. Enlite Clinical Study Customer Satisfaction Survey. Data on file, Medtronic MiniMed, Inc., Northridge, CA.
2  Sensor Enlite Nowej Generacji to wyższa dokładność pomiaru vs Enlite 1 MARD 13.0%, Veeze et.al. ISPAD 2014 Poster 136 Real-life Performance Evaluation of the New Generation Enlite™ Glucose Sensor in Patients with Diabetes Mellitus.
3 Algorytm optymalizacji SmartGuard™ oparto na szczególnych cechach urządzeń Medtronic, które można wykorzystać w pełni tylko wtedy, gdy urządzenia współpracują ze sobą, tworząc zintegrowany system.  Pełna skuteczno algorytmu w protekcji przeciwko hipoglikemii i hiperglikemii nie była jeszcze przedmiotem bezpośredniej oceny klinicznej.
4 Zatrzymanie podawania insuliny odbywa się w oparciu o następujące kryteria: glukoza mierzona przez sensor jest w zakresie 70mg/dL powyżej punktu określonego jako dolny limit (Nis. glu), i przewiduje spadek
glikemii w ciągu najbliższych 30 minut, do wartości o 20 mg/dl powyżej punktu określonego jako dolny limit (Nis. glu.)
5 Wznowienie podawania insuliny odbywa się w oparciu o następujące kryteria: glukoza mierzona przez sensor jest co najmniej 20 mg/dL powyżej punktu określonego jako dolny limit (Nis. glu), i przewidywalnie w ciągu najbliższych 30 minut wzrośnie co najmniej 40 mg/dL powyżej punktu określonego jako dolny limit (Nis. glu.) oraz podaż insuliny była zatrzymana przez co najmniej 30 minut.
6 Bailey TJ et al. Accuracy, Precision, and User Performance Evaluation of the CONTOUR® NEXT LINK 2.4 Blood Glucose Monitoring System. Data presented at the 7th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2014
]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Wed, 03 Jun 2015 11:53:50 +0000
Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/210-międzynarodowe-targi-sprzętu-i-wyposażenia-medycznego-salmed.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/210-międzynarodowe-targi-sprzętu-i-wyposażenia-medycznego-salmed.html

Zaledwie kilka dni temu dobiegła końca 25 edycja Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED. Największe w Polsce targi sprzętu medycznego przyciągają profesjonalistów zawodowo związanych z branżą medyczną. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło aż 300 różnych firm z 22 państw. Targi są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami świata medycyny, biznesu i nauki, a także do zaobserwowania trendów panujących w branży.

W niniejszym artykule przedstawiono pokrótce jak wyglądają i działają targi SALMED. Zawiera on także empiryczną charakterystykę targów okiem inżyniera biomedycznego.

Organizacja targów

Wydarzenie odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wśród zwiedzających najliczniej reprezentowani byli członkowie kadr zarządzających placówkami medycznymi, lekarze, diagności laboratoryjni, rehabilitanci, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz studenci kierunków medycznych. Firmy, które prezentowały swoje produkty na targach są bez wątpienia czołowymi producentami sprzętu medycznego. Na ekspozycje targową składała się głównie aparatura medyczna taka jak aparaty EKG, ultrasonografy czy defibrylatory. Na wystawie nie zabrakło również instrumentów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego oraz podstawowych elementów wyposażenia jednostek medycznych. Jednakże to nie wszystko, na targach można było również zakupić na przykład karetkę pogotowia ratunkowego z pełnym wyposażeniem. W oddzielnej części targów znajdował się oferowany przez sprzedawców sprzęt laboratoryjny. Specjalną przestrzeń wydzielono także dla wystawców proponujących najnowsze oprogramowanie komputerowe, między innymi do komputerowego przetwarzania i analizy obrazów, a także służące do organizacji pracy jednostek medycznych, tak zwane systemy zarządzania IT. Więcej o wystawcach oraz prezentowanych przez nich produktach można dowiedzieć się pod adresem internetowym http://www.salmed.pl.

Od ponad 20 lat organizatorzy wręczają trofea w postaci złotych medali najlepszym i najbardziej innowacyjnym produktom prezentowanym na targach medycznych. W tym roku zostało wybranych aż siedmiu laureatów tej nagrody. Wpływ na decyzje mają również odwiedzający, ponieważ przyznawana jest także nagroda - złoty medal na podstawie wyboru konsumenta.

Dodatkowym atutem targów jest fakt, iż równolegle do ich trwania odbywają się tam wykłady, konferencje oraz warsztaty o charakterze naukowo-szkoleniowym. Profil tematyczny części merytorycznej SALMED obejmuje następujące bloki konferencyjne: Zarządzanie, Medycyna Ratunkowa, IT, Rehabilitacja, Laboratorium, Pielęgniarstwo oraz Turystyka Medyczna. W tym roku wyjątkowo odbył się też prestiżowy kongres Hospital Build & Infrastructure. Jest on przeznaczony dla dyrektorów placówek medycznych oraz architektów tego sektora.

SALMED okiem inżyniera biomedycznego

Targi są niewątpliwie imprezą wartą odwiedzenia przez osoby związane z inżynierią biomedyczną. Przede wszystkim dają niepowtarzalną szansę na zapoznanie się z aktualnymi panującymi na rynku medycznym i biomedycznym trendami. Kolejnym atutem jest możliwość poznania produktów różnych firm, sposobu ich działania oraz poziomu wynalazczości. Ponad to na miejscu znajdują się produkty różnych wystawców, dzięki czemu mamy szansę porównać ich produkty ze sobą w tym samym miejscu i czasie.

Jeżeli chodzi o bloki konferencyjne to co prawda dotykają one różnych dziedzin medycyny, ale w żadnym stopniu nie dotyczą zagadnień technicznych, a wyłącznie kwestii finansowania, bądź rozwoju placówek medycznych, czy też rozwiązywania problemów dotyczących konkretnych profesji medycznych.

Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED są skierowane głównie na pozyskanie nowych partnerów biznesowych, którymi w tym wypadku są dyrektorowie, bądź menedżerowie placówek medycznych. Większość produktów proponowanych przez wystawców to podstawowe produkty zaspokajające rynek medyczny. Co za tym idzie nie znajduje się tam tak wiele produktów innowacyjnych jak można by się spodziewać. Jednakże w dalszym ciągu można zaobserwować tam wiele nowych rozwiązań i poznać bardzo ciekawych ludzi z branży. Ze względu na to, że targi są imprezą cykliczną i każda kolejna edycja staję się coraz ciekawsza i bardziej przemyślana - warto je odwiedzić w trakcie kolejnej edycji.

]]>
marcin.dziemianowicz@gmail.com (Marcin Dziemianowicz) Aktualności Wed, 19 Feb 2014 12:21:37 +0000
Najlepszy redaktor portalu Inżynieria Biomedyczna roku 2013 http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/209-najlepszy-redaktor.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/209-najlepszy-redaktor.html
Marcin DziemianowiczJest Nam niezmiernie miło ogłosić, że najlepszym redaktorem portalu Inżynieria Biomedyczna roku 2013 został Marcin Dziemianowicz. Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!
Tytuł została przyznany na podstawie ilości zarówno opublikowanych jak i najczęściej wyświetlanych artykułów w portalu Inżynieria Biomedyczna. Marcin w obecnym roku opublikował aż 4 artykuły, które zostały wyświetlone ponad 4 000 razy. Jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę, że większość z nich została opublikowana pod koniec roku.
Marcin pisze z Nami już od ponad 2 lat. Praca redaktora nie jest łatwa, zwłaszcza jeżeli jest się w trakcie studiów inżynierskich na Politechnice Białostockiej, na kierunku inżynieria biomedyczna. Marcin specjalizuje się w dziedzinie protetyki, ortotyki i inżynierii rehabilitacyjnej. Interesuję się głównie projektowaniem, nowymi technologiami w medycynie, protetyką specjalną, a także inżynierią oceaniczną
Więcej informacji o zwycięzcy znajdziecie na stronie Naszego redaktora.
]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Fri, 27 Dec 2013 12:26:34 +0000
Inżynier biomedyczny - możliwości zatrudnienia http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/61-inżynier-biomedyczny-możliwości-zatrudnienia.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/61-inżynier-biomedyczny-możliwości-zatrudnienia.html

inżynier biomedycznyCzy zastanawiałeś się kiedyś gdzie możesz pracować jako inżynier biomedyczny? Jakie możliwości zatrudnienia są w Polsce po kierunku inżynieria biomedyczna? Czy istnieje rynek pracy dla inżynierów biomedycznych i czy nie będziesz musiał wyjechać za granicę? W tym artykule częściowo spróbujemy odpowiedzieć na Twoje pytania.

Inżynier biomedyczny może znaleźć pracę w wielu firmach biomedycznych w kraju i za granicą, szpitalach państwowych i prywatnych oraz przychodniach diagnostycznych. Wiele ośrodków badawczych w kraju i za granicą, takich jak Państwowa Akademia Nauk (PAN), Polskie i Europejskie uniwersytety, również może zatrudnić inżyniera biomedycznego.

W Polsce inżynier biomedyczny może otrzymać pracę w następujących sektorach:

 • analiza komputerowa i poprawa jakości zdjęć otrzymanych z urządzeń diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, metody izotopowe, USG itd.)
 • serwis aparatury medycznej (wymagana są odpowiednie kwalifikacja, a także odpowiednie szkolenia)
 • testy radiologiczne, kontrole okresowe aparatury do obrazowania medycznego
 • doradztwo techniczne, obsługa techniczna
 • administracja sieci komputerowych szpitali
 • tworzenie i administracja baz danych szpitali
 • projektowanie systemów medycznych i systemów do obsługi placówek medycznych
 • projektowanie systemów do archiwizacji danych (PACS)
 • obsługa tomografii komputerowej (CT), rezonansu magnetycznego (MRI) i innych urządzeń medycznych, w celu osiągnięcia lepszej jakości zdjęć
 • projektowanie, poprawa istniejącej aparatury medycznej (dotychczas słabo rozwinięte w Polsce)
 • systemy teleinformatyczne, telemedycyna
 • obsługa operacji na odległość (video streaming, aplikacje webowe)
 • projektowanie sprzętu do rehabilitacji (dobrze rozwinięte w Polsce)
 • projektowanie implantów i sztucznych narządów
 • praca nad nowymi materiałami dla medycyny (biomateriały) i modyfikacja istniejących
 • praca w laboratorium inżynierii tkankowej (głównie uniwersytety)
 • wiele innych?

Rodzaj pracy zależy głównie od wykształcenia i doświadczenia. Inżynier biomedyczny, który pracuje w dziedzinie badań naukowych może stać się liderem projektu lub administratorem całego programu badawczych. Proces ten jest jednak długotrwały i wymaga ukończenia studiów doktoranckich. Inżynierowie biomedyczni, którzy mają stopień naukowy doktora może także uczyć na uczelniach i prowadzić tam własne badania naukowe. Inżynier biomedyczny może również stać się menagerem w szpitalu lub osobą zarządzającą firmę produkującą sprzęt medyczny. Dobrym rozwiązaniem jest również założenie własnej firmy, która w przyszłości może stać się liderem na rynku.

Możliwości zatrudnienia w inżynierii biomedycznej mają wzrosnąć do 2014 o wiele szybciej niż dla pozostałych zawodów. Starzejące się społeczeństwo i skoncentrowana się na kwestiach zdrowia polityka państw Europejskich oraz USA zwiększy zapotrzebowanie na lepszy sprzęt medyczny zaprojektowany przez inżynierów biomedycznych. Pocieszające jest, że w Polsce kierunek inżynieria biomedyczna jest wyjątkowo nowy i liczba absolwentów o tytule inżyniera biomedycznego jest bardzo niska. Konkurencja dla wchodzących na rynek inżynierów biomedycznych nie powinna więc być wysoka. Odmienna sytuacja panuje w USA i krajach Europy zachodniej, gdzie liczba inżynierów biomedycznych ogromnie wzrosła i Ci, którzy posiadają tylko tytuł inżyniera mogą nie sprostać konkurencji na rynku pracy. W związku z tym stopień magistra lub wyższy (studia doktoranckie) jest wysoce wskazany.

Zobacz także czym zajmuje się inżynier biomedyczny i sprawdź najnowsze oferty pracy da inżynierów biomedycznych.

]]>
gtoporek@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Thu, 19 Dec 2013 00:00:00 +0000
Finansowanie Innowacji w medycynie http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/75-finansowanie-innowacji-w-medycynie.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/75-finansowanie-innowacji-w-medycynie.html

Środki na sfinansowanie innowacyjnego biznesu z branży medycznej i ochrony zdrowia

Dzięki działaniu 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w całej Polsce stworzono 43 inkubatory przedsiębiorczości inwestujące w  przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych rozwiązaniach produktowych lub usługowych, które mają szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Docelowo ma powstać ponad 600 spółek opartych na innowacjach. Wartość alokacji na to działanie wyniosła prawie 580 mln  zł, z czego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  S.A. realizuje projekty na łączną kwotę 26,5 mln zł, co stawia ją na 2 miejscu wśród wszystkich instytucji realizujących projekt.

Fundusz ?Inwestycje Kapitałowe? to nie tylko pieniądze na realizację projektu

Fundusz ?Inwestycje Kapitałowe? lokuje środki finansowe w projekty na wczesnym etapie rozwoju oraz aktywnie angażuje się w proces ich rynkowej komercjalizacji. Oferuje zindywidualizowaną obsługę oraz pomoc ekspercką dla swoich klientów. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału zalążkowego ?Inwestycje Kapitałowe? Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. objęła mniejszościowe udziały w 10 spółkach. W ramach Funduszu kapitału zalążkowego ?Inwestycje Kapitałowe? są jeszcze środki na inwestycje w kilka perspektywicznych spółek z branży medycznej i ochrony zdrowia. W pojedynczy projekt Fundusz może zainwestować nawet równowartość 200 tysięcy euro. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako inwestor, stawia na perspektywiczne, innowacyjne  projekty, na których będzie można zarobić. Pomysł to dopiero pierwszy krok ? w jego wyniku powstaje wynalazek, który po wprowadzeniu do praktycznego zastosowania staje się innowacją.

Inwestycje na wczesnym etapie - czy to się może opłacić?

Inwestycje na tak wczesnym etapie należą do najbardziej ryzykownych. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego spośród utworzonych w 2006 roku przedsiębiorstw po 5 latach na rynku pozostało ich zaledwie 31,3%. Oznacza to, że tylko co trzecie przedsiębiorstwo poradziło sobie na rynku, przy czym 1/3 firm rezygnuje z kontynuowania działalności już w ciągu pierwszego roku.

Jednak tam gdzie jest znaczne ryzyko, jest też szansa na wysokie zyski.Wyobraźmy sobie dwóch naukowców, którzy postanawiają stworzyć innowacyjne rozwiązanie technologiczne z branży medycznej i ochrony zdrowia. Zakładają spółkę, która przez 5 lat zajmuje się głównie działalnością badawczo-rozwojową. Działalność spółki w pierwszych latach finansowana jest ze środków inwestorów prywatnych, za pośrednictwem funduszy zalążkowych oraz ze środków publicznych. Po prawie 3 latach gotowy jest prototyp urządzenia i spółka wprowadza go na rynki europejskie, amerykańskie i azjatyckie. Po 6 latach od rozpoczęcia działalności spółka debiutuje na rynku alternatywnym. Każda zainwestowana przez fundusz kapitału zalążkowego (seedcapital) kilka lat wcześniej złotówka jest w dniu debiutu wyceniana na ponad 200 zł, a w niecałe półtora roku później jej wartość rośnie jeszcze 4-krotnie. Nie dziwi fakt, że rynek wysoko wycenia spółkę o marży EBITDA na poziomie prawie 70% i rosnących skokowo przychodach, która w planach ma debiut na rynku głównym oraz akwizycje podmiotów na rynkach zagranicznych. A teraz wyobraźmy sobie, że jest to historia prawdziwa.

10-ciu wspaniałych ? MARR S.A.zainwestował już w 10 innowacyjnych firm!

Większość wejść kapitałowych Funduszu kapitału zalążkowego ?Inwestycje Kapitałowe? prowadzonego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zrealizowano w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Powstanie spółki jest zwykle poprzedzone kilkoma miesiącami wytężonej pracy Projektodawcy i specjalistów zatrudnionych w Funduszu, która ma na celu zwiększenie szans projektu na osiągniecie sukcesu na rynku i ograniczenie ryzyk związanych z inwestycją w nowopowstające przedsiębiorstwo. Dotychczas w ramach Funduszu kapitału zalążkowego ?Inwestycje Kapitałowe? MARR S.A. objęła mniejszościowe udziały w 10 spółkach.

Spółki portfelowe Funduszu ?Inwestycje Kapitałowe? oferują szerokie spektrum produktów i usług  ? od innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii biometrycznych, nowatorskich urządzeń z zakresu energetyki wiatrowej czy automatyki budynków, poprzez różne e-usługi, aż do programu kompleksowej opieki nad zdrowiem osób zdrowych, czy specjalistycznego oprogramowania z zakresu neurotechnologii. Więcej informacji o spółkach portfelowych Funduszu ?Inwestycje Kapitałowe? można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Fundusz posiada jeszcze środki na inwestycje w kilka perspektywicznych spółek z szeroko rozumianej branży medycznej i ochrony zdrowia. W pojedynczy projekt Fundusz może zainwestować nawet równowartość 200 tysięcy ?.

Nabór projektów ? medycyna i ochrona zdrowia

Nadal szukamy ciekawych i innowacyjnych projektów. Do końca 2013 roku chcemy zaangażować się kapitałowo jeszcze w kilka spółek. Do 30 czerwca trwa nabór projektów związanych z szeroko rozumianą medycyną i ochroną zdrowia.

Warto pamiętać, iż nawet najbardziej genialny pomysł, czy projekt jest bezwartościowy, jeśli leży zamknięty w szufladzie. Dopiero, gdy rozpoczniemy jego realizację, najlepiej we współpracy z wiarygodnym partnerem będącym jednocześnie inwestorem kapitałowym, mamy szansę na nim zarobić.

Jak to zrobić?

Osoby i podmioty z całej Polski, które potrzebują środków finansowych, by skomercjalizować swoje innowacyjne rozwiązanie z zakresu medycyny i ochrony zdrowia, zachęcamy do zgłoszenia swojego pomysłu w ramach odbywającego się naboru. Najlepiej zaprezentowane pomysły zostaną zakwalifikowane do etapu preinkubacji, w którym kluczowym elementem będzie stworzenie biznesplanu. W ramach naboru przyjąć możemy nieograniczoną liczbę zgłoszeń z pośród których do etapu preinkubacji wybranych zostanie do 20 najlepszych pomysłów.

 

Działanie 3.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Fundusz Kapitałowy ? Technologie Medyczne ? MedFund

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

10 czerwca ? 30 czerwca 2013 r. Decyduje data wpływu do MARR S.A.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Nabór wniosków ma formułę otwartą. Wnioski poddane zostaną ocenie formalnej i merytorycznej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zamknięcia naboru wniosków. Decyzję o wyborze projektów dopuszczonych do etapu preinkubacji podejmie Zespół ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych. Zostanie ona przekazana na wskazany w zgłoszeniu adres email, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty zakończenia oceny wniosków.

Miejsce i sposób składania wniosków:

Wnioski można składać osobiście lub przesłać drogą pocztową/kurierem na adres (decyduje data wpływu):

Departament Zarządzania Projektami i Programami

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

31-542 Kraków, ul. Kordylewskiego 11

lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje.kapitalowe@marr.pl

Dokumenty zgłoszeniowe

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej MARR S.A. pod adresem: http://www.marr.pl/projekty/inwestycje-kapitalowe/dokumenty.html

Plik: Formularz Zgłoszeniowy do Projektu.

Kontakt w sprawie naboru

Więcej informacji można uzyskać w punkcie informacyjnym w Krakowie,
(czynny pon. ? pt. 9.00-15.00)
ul. Kordylewskiego 11, pokój 302
Infolinia: 12 617 66 81
e-mail: inwestycje.kapitalowe@marr.pl

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Do udziału w naborze wniosków zapraszamy właścicieli nowatorskich pomysłów, rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych, którzy chcą osiągnąć sukces w innowacyjnym biznesie. Nasza oferta kierowana  jest do właścicieli pomysłów - przedsiębiorców, pracowników, naukowców, pracowników naukowych i wynalazców, którzy na bazie innowacyjnych rozwiązań chcą tworzyć firmy.

Strategia Inwestycyjna Funduszu

 1. specjalizacja branżowa: medycyna i ochrona zdrowia.
 2. geograficzny zasięg inwestycji: Polska
 3. max. wielkość środków możliwych do zainwestowania przez Fundusz: 200 tysięcy euro
 4. łączny pakiet udziałów lub akcji obejmowanych przez Fundusz: mniej 50%
 5. oczekiwany okres inwestycji: ok. 5 lat
 6. źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 7. instytucja finansująca: MARR

Kryteria wyboru projektów:

Wnioski składane w ramach niniejszego naboru powinny być zgodne z wymaganiami Regulaminu Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych (http://www.marr.pl/projekty/inwestycje-kapitalowe/dokumenty.html)

marr

]]>
gtoporek@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Mon, 10 Jun 2013 19:38:33 +0000
Naukowiec w biznesie - bezpłatny cykl szkoleniowo-warsztatowy http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/74-naukowiec-w-biznesie-bezpłatny-cykl-szkoleniowo-warsztatowy.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/74-naukowiec-w-biznesie-bezpłatny-cykl-szkoleniowo-warsztatowy.html

kursy inzynieria biomedyczna

INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, rozwijający i komercjalizujący projekty zaawansowanych technologii oraz firma Assign Clinical Research Poland Sp. z o.o., działająca w obszarze badań klinicznych, przygotowały serię bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu prowadzenia badań naukowych i komercjalizacji ich wyników, pod nazwą: ?Naukowiec w biznesie - cykl szkoleniowo-warsztatowy dla pracowników sektora B+R?

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych z dziedzin medycyny, biotechnologii i inżynierii biomedycznej, pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych lub w jednostkach tworzących konsorcja naukowe. Działania projektowe obejmują teren całej Polski.

Zakres tematyczny szkoleń:

 • I cykl: Rozwój i zarządzanie produktami innowacyjnymi w obszarze nauk medycznych
 • II cykl: Badania prekliniczne i kliniczne omówione na przykładzie  projektów  naukowych
 • III cykl: Komercjalizacja produktów biotechnologicznych i medycznych w projekcie naukowym

Zakres tematyczny warsztatów:

 • I dzień: Komercjalizacja i ochrona patentowa z punktu widzenia biznesu
 • II dzień: Zarządzanie projektami badawczymi

Warsztaty zakończą się panelem dyskusyjnym, stanowiącym podsumowanie zagadnień poruszanych podczas zajęć.

Harmonogram realizacji szkoleń:

Warszawa gr I

 • Cykl szkoleń ? 25-26 sierpień 2012
 • Cykl szkoleń ? 29-30 wrzesień 2012
 • Cykl szkoleń ? 27-28 październik 2012

Kraków

 • Cykl szkoleń ? 20-21 październik 2012
 • Cykl szkoleń ? 24-25 listopad 2012
 • Cykl szkoleń ? 15-16 grudzień 2012

Wrocław

 • Cykl szkoleń ? 08-09 grudzień 2012
 • Cykl szkoleń ? 26-27 styczeń 2013
 • Cykl szkoleń ? 23-24 luty 2013

Poznań

 • Cykl szkoleń ? 16-17 luty 2013
 • Cykl szkoleń ? 30-31 marzec 2013
 • Cykl szkoleń ?27-28 kwiecień 2013

Gdańsk

 • Cykl szkoleń ? 13-14 kwiecień 2013
 • Cykl szkoleń ? 11-12 maj 2013
 • Cykl szkoleń ? 25-26 maj 2013

Warszawa gr II

 • Cykl szkoleń ? 08-09 czerwiec 2013
 • Cykl szkoleń ? 22-23 czerwiec 2013
 • Cykl szkoleń ? 06-07 lipiec 2013

 

Harmonogram realizacji warsztatu:

Warszawa

 • Warsztaty ? 14-15 wrzesień 2013

Udział w programie jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona.

O udziale w Projekcie decyduje pozytywna weryfikacja Formularza rekrutacyjnego i kolejność nadesłania dokumentacji zgłoszeniowej. Wszyscy Uczestnicy otrzymają Certyfikat, poświadczający udział w szkoleniach.

W przypadku przystąpienia do projektu Uczestników zamieszkujących miejscowości inne niż te, w których odbędą się szkolenia, zwracamy koszty przejazdu. W przypadku udziału Uczestników w warsztatach zwracamy koszty przejazdu i zakwaterowania.

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stornie projektu: www.biobiznes.investin.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

]]>
gtoporek@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sat, 28 Jul 2012 11:17:37 +0000
Konferencja - Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/73-konferencja-rozwiązania-dla-diagnostyki-obrazowej.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/73-konferencja-rozwiązania-dla-diagnostyki-obrazowej.html

Portal Inżynieria Biomedyczna objął Swoim patronatem medialnym konferencję: ?Rozwiązania dla diagnostyki obrazowej", która odbędzie się 19 czerwca 2012r. w Centrum Bankowo-Finansowe ?Nowy Świat? w Warszawie

Nowe technologie są wykorzystywane w medycynie na każdym kroku. Jak sprostać nowym wyzwaniom, które świat lekarski przed przed nami stawia? Coraz częściej zadajemy pytanie co jeszcze? Co jeszcze jesteśmy w stanie ulepszyć, unowocześnić, sprawić aby czas badania był krótszy, metoda badania jak najmniej obciążyła zdrowie pacjenta i była jeszcze bardziej dokładna? Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której będą mieli Państwo okazję wysłuchać nie tylko ciekawych wykładów, ale również zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

Na konferencji zostaną poruszane następujące zagadnienia tematyczne:

 • Radiologiczne Systemy Informatyczne,
 • Systemy Archiwizacji i Przesyłu Danych,
 • Systemy Dystrybucji Obrazów Medycznych,
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany w Zakładach Diagnostyki Obrazowej,
 • Techniki wykonywania badań obrazowych,
 • Radiologia cyfrowa i inne działy współczesnej radiologii,
 • Systemy rozpoznawania mowy,
 • Teleradiologia,
 • DICOM.

Patronat honorowy konferencji objęło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Polskie Towarzystwo Lekarskie.

Swoje rozwiązania zaprezentują następujące firmy: Siemens, Microtech International, Fuijfilm, Veracomp.

Do udziału w konferencji zapraszamy: Kadrę menedżerską placówek Ochrony Zdrowia, Kierownictwo Zakładów Diagnostyki Obrazowej, Kierowników Działów IT, Kierowników Działów Zamówień.

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli wyżej wymienionych grup. Szczegóły konferencji na stronie: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/rozwiazania-dla-diagnostyki-obrazowej-2.htm

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Mon, 11 Jun 2012 17:56:37 +0000
Innowacje z Warmii i Mazur http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/72-innowacje-z-warmii-i-mazur.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/72-innowacje-z-warmii-i-mazur.html

innowacjeW ostanim tygodniu kwietnia Zespół Zarządzający Projektu ?INNOWACJE z Warmii i Mazur?miał przyjemność spotkać się ze wszystkimi Kandydatami, którzy zgłaszali swoje pomysły od 1 marca 2012.

Do udziału w Projekcie zgłosiły się 44 osoby. Po wstępnej weryfikacji ankiet aplikacyjnych, ustaleniu kwalifikowalności Kandydatów zaprosiliśmy 38 osób na indywidualne spotkania z trenerem rozwoju - Urszulą Lajfert oraz ekspertem merytorycznym Due Dilligence - Tomaszem Lajfertem.

Spotkania rekrutacyjne odbywały się przez cały tydzień od 23 do 27 kwietnia w Hotelu Dyplomat przy ul.Dąbrowszczaków 28 w Olsztynie. Na każdego gościa czekał smaczny lunch. Przeprowadziliśmy wiele ciekawych rozmów, mieliśmy okazję poznać każdą Kandydatkę oraz Kandydata osobiście. Wśród nich byli profesorowie, doktoranci, studenci, doktorzyi Każdy z nich miał okazję przedstawić swój pomysł, a także skonsultować go z ekspertem.

Wszyscy Uczestnicy wychodzili ze spotkań z uśmiechem na twarzy. Udało nam się również przeprowadzić kilka bardzo ciekawych wywiadów z Kandydatami. Oto jeden z nich:

Co Pan myśli o realizacji projektu, ekspertach z którymi Pan rozmawiał?

"Przed chwilą miałem do czynienia z dwójką ekspertów, panem Tomaszem Lajfertem oraz z panią Ulą, która jest psychologiem. Pan Tomasz widać, że jest bardzo kompetentną osobą, przygotował się do powierzonego mu zadania, rzeczywiście pomysł, który przedstawiłem widać, że on też przestudiował. Było tak jak równy z równym, nie czuło się, że to ja wymyśliłem, on był tak samo mocno zaangażowany. Co dla mnie ciekawe to to, że od razu na pierwszym spotkaniu już wskazał mi jakieś takie drogi, możliwości, gdzie z tym pomysłem wystartować, w jaki sposób to można realizować. Czyli widać, że nie jest ekspertem wziętym z sufitu tylko człowiekiem, który rzeczywiście zna się na rzeczy.

Pani psycholog oceniała moje predyspozycje do prowadzenia własnej działalności, do wystartowania z realizacją mojego pomysłu. Co z tego wyszło to już Państwo będą wiedzieć za tydzień."

Co Pana skłoniło do udziału w Projekcie?

"Szczerze mówiąc to chęć wiedzy, gdyż rzeczywiście pomysł jako taki posiadam, z kolegą wspólnie żeśmy wpadli na ten pomysł. Myk był taki, że nie wiedzieliśmy za bardzo jak się zabrać za jego realizację, od jakiej strony podejść czy to na początku zarejestrować własną działalność czy szukać inwestorów, jak to wszystko działa. Jesteśmy świeżo upieczonymi absolwentami i nie wiemy takich rzeczy."

Rozumiem, że Pan Tomasz Panu pomógł, odpowiedział na te pytania?

"Tak, jak najbardziej. Jeżeli uda mi się zakwalifikować do dalszego etapu to mam nadzieję dowiem się więcej i nie poprzestanę na jednej rozmowie z Panem Tomaszem, ale również spotkam się z innymi ekspertami i od nich będę mógł się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Być może znajdą się jacyś inwestorzy i ktoś zainteresuje się moim pomysłem."

Uczestnik Projektu

Teraz czekamy tylko na wyłonienie 10 najlepszych pomysłów! Więcej informacji na stronie: http://www.iwm.fnm.pl/

Wszelkich informacji udziela Panie Marta Zabolewicz: +48 798 495 632/ 89 541 29 15,marta.zabolewicz.iwm@gmail.combiuro@iwm.fnm.pl

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sun, 10 Jun 2012 14:37:01 +0000
Konferencja Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/70-konferencja-rehabilitacja-schorzeń-stawu-barkowego.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/70-konferencja-rehabilitacja-schorzeń-stawu-barkowego.html

barki konferencja3 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego ? praktyczne zastosowanie terapii manualnej z wykorzystaniem metod Cyriaxa, Mulligana, Maitlanda oraz Osteopatii. Konferencja jest organizowana przez Wydawnictwo Forum wydawcę czasopisma  ?Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja?.  Portal Inżynieria Biomedyczna jest jednym z głównych partonów medialnych konferencji.

W konferencji weźmie udział 200 uczestników. Do udziału  zaproszono wybitnych i uznanych specjalistów metod Cyriaxa, Mulligana, Maitlanda oraz Osteopatii. W programie konferencji zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

 • Zespoły bólowe stawu barkowego - punkt widzenia ortopedy, osteopaty ? warsztaty
  • dr Piotr Godek ? ortopeda i osteopata
 • Ból ramienia: szyja, bark, łokieć ? diagnostyka różnicowa z wykorzystaniem Medycyny Ortopedycznej wg Cyriaxa
  • mgr Grzegorz Gałuszka ? instruktor metody Cyriax
 • Mobilizacje połączone z ruchem w  przypadku ograniczenia ruchomości w obrębie stawu barkowego ? warsztaty
  • mgr Piotr Pactwa ? terapeuta metody  Mulligana
  • dr Andrzej Szczygieł ? terapeuta metody  Mulligana
 • Mobilizacje kręgosłupa połączone z ruchem ramienia w odcinku szyjnym ? warsztaty
  • mgr Piotr Pactwa ? terapeuta metody Mulligana
  • dr Andrzej Szczygieł ? terapeuta metody Mulligana
 • Impingment stawu barkowego. Czy naprawdę występuje u osób przed 50 rokiem życia? Propozycje terapii ? warsztaty
  • dr Zbigniew Wroński - terapeuta metody Maitland

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują na stronie internetowej: www.forumfizjoterapii.pl

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Mon, 14 Nov 2011 20:09:39 +0000
Międzynarodowy program studiów magisterskich Erasmus Mundus CIMET http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/69-międzynarodowy-program-studiów-magisterskich-erasmus-mundus-cimet.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/69-międzynarodowy-program-studiów-magisterskich-erasmus-mundus-cimet.html

CIMET Program Studiów MagisterskichMiędzynarodowy program studiów magisterskich CIMET (CIMET Color in Informatics and Media Technology International Master Programme), całkowicie sponsorowany z programu Erasmus Mundus, rozpoczął rekrutacje na rok akademicki 2011-2013. Ostateczny termin składania wniosków to 28 stycznia 2011. Dla wszystkich studentów zakwalifikowanych do programu przewidywane są stypendia w wysokości 20.000 Euro, na 2 lata trwania kursu.

W międzynarodowym programie CIMET biorą udział następujące uczelnie: Uniwersytet of Saint-Etienne (Francja), Uniwersytet of Eastern Finland (Finlandia), Uniwersytet of Granada (Hiszpania), Uniwersytet College Gjovik (Norwegia). Program trwa 2 lata i jest całkowicie sponsorowany z programu ERASMUS Mundus. Więcej informacji w języku angielskim znajduje się poniżej.

 

CIMET International Master Programme


The CIMET consortium is composed of University of Saint-Etienne (France), University of Eastern Finland (Finland), University of Granada (Spain) and University College Gjovik (Norway) and delivers the two-year Master programme entitled ?Color in Informatics and Media Technology? (CIMET) under the prestigious Erasmus Mundus programme.

CIMET is a two-year Master course (120 ECTS) with an interdisciplinary approach on the field of color science and technology, it encompasses photonics, computer vision and imaging science, computer science and multimedia technology as a mix of relevant theoretical and practical knowledge.  CIMET (www.master-erasmusmundus-color.eu) is part of the prestigious Erasmus Mundus programme (http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm), and has launched its campaign to recruit students and visiting scholars (PhD minimum) for the 2011-2013 programme.

The programme requests high mobility, but it is possible to mainly study in one host university and attend only one semester in another university. All courses are given in English throughout the consortium. To qualify for admission, applicants must have a Bachelor degree (180 ECTS) in computer science, physics, mathematics or similar field.

The CIMET consortium is also able to host academics specialized in the fields of optics, colour, image and media technology. Scholars (PhD minimum) will be expected to contribute to the teaching of one compulsory course or one optional specialization course, under the direction of a permanent teacher at the host institution. Those Non-EU visiting scholars, if selected, can benefit from an attractive fellowship.

Below are the details of the various scholarships (students) and fellowships (scholars) available and the deadlines for application:

 • Erasmus Mundus Scholarship and Fellowship:
 • Student category A, for International Students (Non-EU): 48,000? for the two-year course.
 • Student category B, for EU Students or Non-EU students who have stayed more than 12 months in the EU: 20,000? for the two-year course.
 • Scholar fellowship: from 2400? for a two-week stay to a maximum of 14,800 for a 3 months stay.

CIMET tuition fees: EU students: 4,000? per academic year/ Non-EU students: 8,000? per academic year. CIMET Consortium scholarship (only available for non Erasmus Mundus scholarship holders): Certain selected students (EU/non-EU) can obtain a 50% discount on the CIMET tuition fees.

Deadlines for online application for 2011-2013 Erasmus Mundus CIMET Master Course:

28th of January 2011:

?    Non-EU students applying for Erasmus Mundus scholarship. 48,000? for the two-year course.
?    EU students applying for EU Erasmus Mundus scholarship. 20,000? for the two-year course.
?    Non-EU students who have been EU resident for a minimum of 12 months, applying for Erasmus Mundus Scholarship. 20,000? for the two-year course.

15th of May 2011:

?    Non-EU students applying for the consortium scholarship (i.e.: reducing the tuition fee by half)
?    Non-EU self-sponsored students.
?    EU self-sponsored students.
?    Scholars

For further information about our CIMET Master course and about our application procedure for the course and/or the scholarships and fellowship, please consult: www.master-erasmusmundus-color.eu

Apply at: http://labh-curien.univ-st-etienne.fr/MasterCimet/neu/app/index.php

General information about the Erasmus Mundus Programme is available on: http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm

{fcomment}

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Mon, 15 Nov 2010 19:41:56 +0000
Społeczność inżynierów biomedycznych - dołącz do Nas! http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/68-społeczność-inżynierów-biomedycznych-dołącz-do-nas.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/68-społeczność-inżynierów-biomedycznych-dołącz-do-nas.html

społeczność inżynierów biomedycznychSpołeczność internetowa portalu Inżynieria Biomedyczna ma na celu integrować inżynierów biomedycznych, studentów kierunków inżynieria biomedyczna, firmy branży biomedycznej oraz inne osoby zainteresowane tematyką inżynierii biomedycznej. Społeczność pozwala wszystkim użytkownikom na nieograniczoną komunikację, wymianę doświadczeń, materiałów i informacji, a także na zdobywanie nowych kontaktów, jakże ważnych w świecie nauki.

Społeczność inżynierów biomedycznych to sieć znajomych i baza kontaktów z branży bio medycznej. Pojęcie społeczności internetowej po raz pierwszy użył w 1994 Howard Rheingold określając ją jako: grupę ludzi, którzy mogą, lub nie, spotkać się twarzą w twarz, i którzy wymieniają słowa oraz idee za pośrednictwem klawiatury. Wraz ze wzrostem dostępu do internetu, społeczności internetowe stały się jednymi z najchętniej odwiedzanymi przez internautów miejscami w sieci. Skąd te trendy? Dlaczego ludzie potrzebują społeczności internetowych?

W normalnym, nie-wirtualnym społeczeństwie interakcja z innymi ludźmi przynosi przede wszystkim informację. Ludzie nie wiedząc jak się zachować w danej sytuacji próbują szukać odpowiedzi lub zrozumienia wśród innych członków społeczności. Życie nie daje im bowiem zalecających instrukcji jak się zachować. Świat, w którym żyjemy jest często niejasny i nieokreślony. Podobnie jest w sieci internet. Ludzi poszukują odpowiedzi na dręczące ich pytania, szukają obserwatorów ich życia lub po prostu chcą znaleźć bratnie dusze. Z tą myślą stworzyliśmy społeczność inżynierów biomedycznych. Czym wyróżnia się Nasza społeczność?

Atuty Naszej społeczności inżynierów biomedycznych

Głównym atutem społeczności inżynierów biomedycznych portalu Inżynieria Biomedyczna jest wysoka integracja z zasobami samego portalu ? bazą wiedzy o inżynierii biomedycznej, a także bazą firm i instytucji biomedycznych. Jest to szczególnie ważne dla współpracujących z nami redaktorów i firm. Indywidualne profile użytkowników pozwalają na podgląd opublikowanych przez daną osobę artykułów, ogłoszeń o pracę, a także monitorowanie liczby wyświetleń danego profilu. Społeczność portalu wyposażona jest również w funkcję umożliwiającą wysyłanie wiadomości prywatnych do członków społeczności. Pozwala to na przechowywane cennych kontaktów z branży biomedycznej w jednym, łatwo dostępnym miejscu.

Warto także odwiedzić inne społeczności poświęcone inżynierii biomedycznej, min:

Studiujesz kierunek inżynieria biomedyczna? Prowadzisz badania naukowe z dziedziny inżynierii biomedycznej? Jesteś firmą z branży medycznej szukającej pracowników, kontaktów lub informacji? Dołącz do społeczności portalu Inżynieria Biomedyczna. Rejestracja i korzystanie ze społeczności jest bezpłatna.

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sun, 07 Nov 2010 17:10:30 +0000
Komercjalizacja nauk inowacyjnych http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/67-komercjalizacja-nauk-inowacyjnych.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/67-komercjalizacja-nauk-inowacyjnych.html

Komercjalizacja nauk inowacyjnychKolejna, druga odsłona Warsztatów w ramach Projektu ?Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych? odbyła się w dniach 20 września ? 01 października 2010 roku, w Centrum Szkoleniowym TWINS w Warszawie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na rzecz nauki w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych. Warsztaty są również niebywałą okazją dla połączenia wypoczynku z wykładami z dziedziny komercjalizacji badań naukowych.

Rekrutacja trwa zaledwie 4 miesiące, a liczba zgłoszeń przekroczyła już magiczną liczbę ?200?. Według określonych zasad rekrutacji, które polegają na weryfikacji wcześniej dostarczonych ankiet aplikacyjnych, wyselekcjonowano grupę 40-stu pracowników jednostek naukowych chcących podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania badaniami naukowymi oraz ich komercjalizacją.

Tym razem w II edycji Warsztatów wzięli udział naukowcy z: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Łódzkiej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Wyższej Szkoły Informatyczno-Ekonomicznej, Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej.

Warszaty były podzielone na dwa 5-dniowe zjazdy.  Każdy dzień zjazdu liczył średnio 8 godzin wykładowych. W odróżnieniu od I edycji na początku odbyły się zajęcia z Maciejem Strzębickim, który poprowadził warsztaty z zakresu komunikacji nauki i biznesu oraz zapoznał uczestników z nowoczesnymi technikami PR a także tematyką marketing-mix. Uczestnicy II edycji wykazywali szczególne zainteresowanie wykładami jakie poprowadził Maciej Strzębicki. Wykładowca ten pojawiał się wielokrotnie na zajęciach w ramach II edycji w celu licznych rozmów kuluarowych, które jeszcze bardziej zgłębiały wiedzę uczestników Warsztatów. Pierwszego dnia, po zakończeniu zajęć wszyscy uczestnicy mieli możliwość skosztowania specjałów kulinarnych przygotowanych przez obsługę hotelu. Uczestnicy nie mniej chętnie korzystali z sali bilardowej znajdującej się na terenie Centrum Szkoleniowego i tam wymieniali się swoimi pomysłami i poglądami??co by tu jeszcze skomercjalizować?..?. Podczas trzeciego dnia prawnik Anna Nowosad prowadziła zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz uświadamiała uczestników o prawnych i praktycznych aspektach transferu wiedzy do biznesu.

Kolejne dni I zjazdu to zajęcia z Szymonem Kurzycą działającym od dwóch lat w zespole Lewiatan Bussines Angels oraz Jackiem Błońskim ? Wiceprezydentem Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu. W tym dniu uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób wykorzystywać narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Szymon Kurzyca podczas swoich zajęć przedstawił również praktyczną wycenę zakładanych spółek oraz zapoznał uczestników z koncepcją Rynków NewConnect, funduszami Venture Capital oraz Private Equity.

Dzień piąty, kończący zmagania pierwszego tygodnia to zajęcia warsztatowe z zakresu Gender Mainstreaming w instytucjach naukowych. W ramach tego tematu ? Marta Doroba ? doktorantka z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki na UWM w Olsztynie przeprowadziła zajęcia w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej, które przybliżały tematykę oraz problemy związane z programem równości kobiet i mężczyzn w instytucjach naukowych. W trakcie zajęć pomiędzy prowadzącą a uczestnikami niekiedy dochodziło do burzliwej wymiany zdań. Jednakże fakt ten świadczy tylko i wyłącznie o tym, że sytuacja kobiet i mężczyzn zarówno w świecie nauki, jak i biznesu jest różna oraz wymaga głębszej analizy.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.komercjalizacja-nauki.pl

Dziękujemy biurze projektu za udostępnienie wszelkich materiałów użytych w artykule.

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Mon, 18 Oct 2010 19:44:27 +0000
Program stypendialny Amgen Scholars - szansa dla inżynierów biomedycznych http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/66-program-stypendialny-amgen-scholars-szansa-dla-inżynierów-biomedycznych.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/66-program-stypendialny-amgen-scholars-szansa-dla-inżynierów-biomedycznych.html

Amgen Scholars Program stypendialny dla inżynierów biomedycznychZakończyła się piąta edycja międzynarodowego programu stypendialnego dla młodych naukowców - Amgen Scholars. Wzięło w nim udział ponad 325 najzdolniejszych studentów ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Po raz drugi byli wśród nich również polscy studenci, którzy byli drugą najliczniejszą grupą wśród krajów z Europy i uzyskali dwie nagrody na zakończenie programu. Chcesz zaistnieć w świecie  nauki jako inżynier biomedyczny? Przeczytaj ten artykuł i aplikuj na program.

We wrześniu stypendyści z 14 państw europejskich spotkali się na Uniwersytecie w Cambridge podczas drugiego Europejskiego Sympozjum Naukowego Amgen, podsumowującego projekt na Europę. Nabór do kolejnej edycji Programu rozpocznie się w grudniu 2010 roku.

Tegoroczna edycja Programu Amgen Scholars była drugą, w której mogli brać udział Polacy, i spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród studentów. Polska była drugim w Europie krajem pod względem ilości aplikacji do Programu. Po szczegółowej selekcji, spośród zgłoszonych osób wybranych zostało 7 najlepszych, polskich studentów, reprezentujących uczelnie z całego kraju, m.in.: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Wrocławski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Łącznie w tegorocznej edycji Programu wzięło udział 68 studentów z 39 uczelni europejskich.

Program Naukowy Amgen został zainicjowany w Stanach Zjednoczonych przez Fundację Amgen w 2006 roku. Obecnie postrzegany jest jako jeden z najbardziej konkurencyjnych letnich programów badawczych dla młodych naukowców, z opiewającym na 27,5 miliona dolarów budżetem. Dwa lata po rozpoczęciu Programu w Europie zainteresowanie nim znacząco wzrosło. W tegorocznej edycji liczba aplikacji była dwukrotnie większa, niż w poprzedniej edycji.

Celem Programu jest umożliwienie studentom, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą naukową, wzięcia udziału w projektach badawczych na najbardziej prestiżowych, zagranicznych uczelniach takich jak Uniwersytet w Cambridge. Dzięki Programowi przyszli naukowcy mogą wziąć udział w badaniach i pracować w najnowocześniejszych laboratoriach badawczych. Olbrzymią zaletą Programu jest możliwość współpracy z najlepszą kadrą naukową na świecie z wielu obszarów badawczych. Jest to jedyny tego typu Program, który na tak dużą skalę wspiera młodych ludzi z obszaru nauk ścisłych w rozwoju ich kompetencji badawczych. Kandydat zainteresowany udziałem musi jedynie wypełnić formularz, wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce i przesłać swoje zgłoszenie. Aplikować mogą studenci ze wszystkich krajów w Europie.

Amgen Scholars Europe Program jest adresowany do studentów kierunków: medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, biologicznych i bio-inżynieryjnych (inżynieria biomedyczna).

W trakcie Programu naukowego Amgen studenci zgłębiają obszary badawcze wykraczające poza zakres standardowego kształcenia wyższego. Podczas sympozjum kończącego projekt studenci mogą spotkać się z najlepszymi naukowcami z całego świata oraz zaprezentować i omówić projekty badawcze, w których brali udział. Ponad 70 proc. absolwentów Programu Naukowego Amgen, którzy ukończyli następnie studia, kontynuuje obecnie naukę w celu uzyskania wyższego stopnia naukowego, bądź rozwija swoją karierę zawodową w obrębie nauk ścisłych lub inżynieryjnych.

W programie biorą udział takie prestiżowe uczelnie jak: Uniwersytet Cambridge (Wielka Brytania); Instytut Karolinska (Szwecja); Uniwersytet Ludwiga Maximiliana (Niemcy). Spośród amerykańskich uczelni w Programie biorą udział między innymi: Kalifornijski Uniwersytet Columbia, MIT, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley i UCLA.

Wsparcie finansowe dla studentów jest najważniejszym komponentem obu programów i zapewnia zakwalifikowanym studentom możliwość uczestniczenia w programach bez względu na ich status materialny. Studenci nie ponoszą żadnych kosztów w związku z udziałem w Programie.

Nabór do kolejnej edycji Programu zakończy się w lutym 2011 roku. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Programu www.amgenscholars.eu. Zapraszamy wszystkich inżynierów biomedycznych do składania aplikacji i życzymy powodzenia.

Fundacja Amgen

Celem Fundacji Amgen (www.amgen.com/citizenship/overview.html) jest rozwój edukacji w zakresie nauk ścisłych, poprawa dostępu pacjentów do wysokiej jakości opieki medycznej oraz wspieranie środowisk, w których funkcjonują pracownicy Amgen. Od roku 1991 fundacja pozyskała 140 milionów dolarów przekazanych w postaci grantów takim organizacjom non-profit ze Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico i Europy, które wywierają inspirujący i innowacyjny wpływ na społeczeństwo, a także udzielają pomocy podczas kataklizmów na poziomie krajowym, a także międzynarodowym.

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sun, 17 Oct 2010 13:20:20 +0000
Optyka biomedyczna http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/65-optyka-biomedyczna.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/65-optyka-biomedyczna.html

optyka biomedycznaOptyka biomedyczna (biooptyka) ? dziedzina medycyny z zakresu inżynierii biomedycznej, zajmująca się wykorzystaniem światła w badaniach obiektów biologicznych, w diagnostyce medycznej i terapii. Zastosowania optyki w terapii to wykorzystanie światła do cięcia, topienia, spawania tkanek, do koagulacji, rozdrobnienia, karbonizacji i waporyzacji. Chirurgiczne zabiegi laserowe stosowane są w chirurgii tkanek miękkich, w dermatologii estetycznej, w stomatologii i w innych działach medycyny.

Metody optyczne w diagnostyce medycznej wykorzystuje się w diagnostyce obrazowej (np. w mikroskopii, mikroskopii fluorescencyjnej, transiluminacji) oraz w diagnostyce spektroskopowej tkanek i biomateriałów.

Optyka biomedyczna to także optometria - diagnostyka medyczna związana z badaniem wzorku i narządu wzroku człowieka. Warto również odwiedzić główne ośrodki biooptyczne w Polsce lub sprawdzić gdzie można studiować optykę biomedyczna.

Optometria

Dziedzina wiedzy stosowanej, zajmująca się procesem widzenia, a szczególnie ochroną to optometria.

Wiodącym ośrodkiem kształcącym optometrystów w kraju jest Akademia Medyczna w Poznaniu (program dwuletniego kształcenia podyplomowego ? w załączeniu). W toku kształcenia optometrysta nabywa umiejętności:

 • wykonywania pomiarów parametrów układu wzrokowego zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
 • dobierania i przypisywania soczewek okularowych i kontaktowych, korygujących wady układu wzrokowego;
 • przeprowadzania i nadzorowania treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
 • aplikowania soczewek kontaktowych, projektowaniu i wykonywaniu wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta,
 • projektowania i dobierania opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta;
 • prowadzenia badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego;
 • udzielania informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku

Ośrodki biooptyczne w Polsce

W Polsce prowadzone są badania naukowe w zakresie optyki biomedycznej przez grupy badawcze na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej:

 • Grupa Bio-Optyki w Instytucie Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej  
 • Grupa Optyki Fizjologicznej w Instytucie Fizyki

Studia z optyki biomedycznej

Jeżeli interesują Cię zastosowania biomedyczne optyki, czyli światłowody, lasery, najnowocześniejsze metody spektroskopowe, biopsja optyczna, tomografia optyczna oraz biofizyka molekularna to zawsze możesz skorzystać z programu studiów magisterskich na Politechnice Wrocławskiej. Więcej informacji na temat studiów z optyki biomedycznej....

{faqslider inline/sliders}
Literatura

[1]. http://pl.wikipedia.org/wiki/Optyka_biomedyczna

[2]. http://www.mz.gov.pl/

{/faqslider}
]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sat, 08 May 2010 12:58:01 +0000
Zostań redaktorem portalu Inzynieria Biomedyczna http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/64-zostań-redaktorem-portalu-inzynieria-biomedyczna.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/64-zostań-redaktorem-portalu-inzynieria-biomedyczna.html

redaktor portalu Inżynieria BiomedycznaSerdecznie zapraszamy do współpracy redakcyjnej przy tworzeniu Portalu Inżynieria Biomedyczna studentów, absolwentów kierunku inżynieria biomedyczna oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką inżynierii biomedycznej.

Jeśli lubisz czytać i pisać, chcesz zostać redaktorem istniejącego już portalu internetowego, bezbłędnie posługujesz się językiem ojczystym, interesujesz się inżynierią biomedyczną, chcesz zaistnieć w sieci, to czekamy na Twoje zgłoszenie.

Dołącz do pozostałych redaktorów Portalu!

Zapewniamy:

 • Doskonałe możliwości rozwoju osobistego
 • Możliwość zdobycia cennego punktu w CV podpartego listem referencyjnym
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pisaniu artykułów internetowych (poprawność kodu HTML, optymalizacja pod względem wyszukiwarek internetowych)
 • W dalszej perspektywie możliwość nawiązania współpracy odpłatnej

Wymagania:

 • Student, absolwent kierunku inżynieria biomedyczna
 • Tzw. "lekkie pióro" ? doskonałe zdolności redagowania poprawnych merytorycznie tekstów
 • Biegłość w wyszukiwaniu informacji w Internecie
 • Bardzo dobra znajomość zasad języka polskiego
 • Dobra znajomość języka angielskiego (w piśmie)
 • Zainteresowanie tematyką inżynierii biomedycznej
 • Samodzielność i kreatywność

Nie wiesz na jaki temat mógłbyś pisać? Bez obaw. Pomożemy Ci w doborze tematów i sami naprowadzimy Cię na teksty źródłowe.

Zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy Portalu. W treści maila proszę umieścić krótką informację na Swój temat (uczelnia, rok studiów, zainteresowania). Mile widziane będą przykładowe artykuły.

Jeżeli chcesz zostać redaktorem Portalu Inżynieria Biomedyczna, zaprezentować swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie. Nie zwlekaj, dołącz do naszego zespołu!

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Tue, 06 Apr 2010 12:45:56 +0000
Konferencja Transplantologiczna KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/63-konferencja-transplantologiczna-krakowskiego-krwietnia-krwiodawstwa.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/63-konferencja-transplantologiczna-krakowskiego-krwietnia-krwiodawstwa.html

konferencja transplantologicznaSerdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych transplantologią na Konferencję Transplantologiczną KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa, której celem jest popularyzowanie transplantologii poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości na tematy związane z przeszczepianiem narządów.

Konferencja Transplantologiczna KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa odbędzie się dnia 15 kwietnia 2010 o godz. 15:00-19:00 w Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJCM, na ul. Św. Łazarza 16, aula D. Jeżeli chcesz: poznaj ludzi po przeszczepach narządów oraz dawców szpiku, wziąć udział w dyskusji z bioetykiem, psychologiem i socjologiem, dowiedzieć się czegoś o medycznych aspektach transplantologii to ta konferencja jest właśnie dla Ciebie.

Obok sesji merytorycznej, w której przewidziane są wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin (medycyny, psychologii, etyki, socjologii, prawa), w programie konferencji przewidywane jest zaprezentowanie relacje biorców i dawców tkanek i narządów, którzy stanowią sugestywny wzorzec, służący przełamywaniu barier społecznych związanych z zabiegami transplantacyjnymi.

Program Konferencji:

15:00 Otwarcie Konferencji

Dyskusja etyczno ? psychologiczno ? socjologiczna na następujące tematy: Etyczne aspekty transplantologii, Człowieczeństwo w kontekście transplantacji narządów, Problemy psychologiczne związane z przeszczepianiem narządów, Transplantacje w kontekście socjologicznym, Przeszczepy rodzinne oraz ich społeczno-kulturowe uwarunkowania.

Skład wykładowców:

 • Prof. dr hab. Jan Hartman, Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM
 • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Kierownik Zakładu Socjologii Medycyny UJ CM
 • Jolanta Siwińska, Kierownik Zespołu Psychologów Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM
16:30 Sesja medyczna

Tematyka wykładów: Transplantacja szpiku w nowoczesnej hematologii, Na czym polega transplantologia, Kiedy można pobierać narządy do przeszczepiania?, Śmierć mózgowa, Jak przebiega pobieranie narządów i transplantacja?, Prawo medyczne - Ustawa Transplantacyjna, Zgoda rodziny zmarłego na pobranie narządów, Sprzeciw wobec pobrania narządów do przeszczepu, Dlaczego w Polsce brakuje narządów?

Skład wykładowców:

 • Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki, Kierownik Kliniki i Katedry Hematologii UJ CM
 • Dr med. Piotr Przybyłowski, Konsultant Wojewódzki ds. Transplantologii, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM
 • Irena Milaniak, Koordynator Transplantacyjny Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii UJ CM
18:00 Sesja dawców i biorców przeszczepów
Opowieść biorcy przeszczepu serca oraz opowieść biorcy przeszczepu szpiku kostnego Wystąpią:
 • Małgorzata Rejdych, Stowarzyszenie Osób Po Przeszczepie Serca
 • Tomasz Chruśliński, Fundacja Przeciwko Leukemii
 • Łukasz Kapłoński, Fundacja Urszuli Smok ?Podaruj Życie"
Dyskusja, pytania do Prelegentów
19:00 Zakończenie konferencji

 

Patronat Honorowy:

Patronat Merytoryczny:

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik
Marszałek Małopolski Marek Nawara
Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski
Kierownik Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
Kierownik Kliniki i Katedry Hematologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Prof. dr hab. med. Janusz Wałaszewski
Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji ?Poltransplant?


Sprawdź także ilu fanów na facebooku na obecnie Konferencja Transplantologiczna KrKrKr...

]]>
top.grzechu@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Tue, 06 Apr 2010 10:59:54 +0000
Praktyki zagraniczne dla studentów z inżynierii biomedycznej http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/62-praktyki-zagraniczne-dla-studentów-z-inżynierii-biomedycznej.html http://inzynieria-biomedyczna.com.pl/aktualnosci/item/62-praktyki-zagraniczne-dla-studentów-z-inżynierii-biomedycznej.html

praktyki studenckie inżynieria biomedyczna

Ze względu na dużą konkurencje na rynku, znalezienie wymarzonej pracy po skończonych studiach nie będzie proste. Pomimo tego, że możliwości zatrudnienia dla inżynierów biomedycznych są ogromne, aby zwiększyć Swoje szanse,  warto poszukać jakiejś praktyki na wakacje.

Niestety, wśród polskich studentów istnieje głupie przekonanie, że praktyki trzeba zrobić tak, aby się za bardzo nie narobić . Pokrętne załatwiania praktyk u znajomych, jedynie w celu otrzymania zaliczenia na uczelni nie przybliża Nas do wymarzonej posady. Nic dziwnego, że wśród pracodawców istnieje przekonanie, że płacenie studentom za odbywane praktyki jest nieopłacalne. Dlatego praktyki w polskich firmach są niestety bezpłatne. Na dodatek większość firm nie liczy na dalszą współpracę z odbywającymi praktyki. Proceder ten jest bardzo krzywdzący dla studentów, którzy ?czegoś? chcieli by się nauczyć.

Szansą są praktyki zagraniczne. Praktyki zagraniczne są w większości przypadków płatne, gwarantują zdobycie w pełni sprecyzowanych umiejętności, zapewniają nowoczesne wyposażenie laboratoriów, oferują możliwość poznania kultury danego kraju oraz wiążą się z poznawaniem nowych ludzi i świata. Nie czekaj długu i przeczytaj jak wyjechać na praktyki. Gdy jeszcze jesteś studentem/studentką inżynierii biomedycznej, jesteś otwarty na nowe wyzwania, nie boisz się wyjechać daleko od domu, warto jest zacząć szukanie praktyki zagranicznej na najbliższe wakacje.

Jak wyjechać na praktyki?

 • Na początek sprawdź strony internetowe organizacji studenckich takich jak IAESTE, BEST, ERASMUS praktyki i zapoznaj się z ich ofertą. Tak naprawdę ich oferta wystarczy Ci aby prosto i bezboleśnie wyjechać na praktyki
 • przejrzyj oferty praktyk na stronach znanych Ci firm biomedycznych. W tym celu możesz skorzystać z Naszej bazy firm biomedycznych.  Warte polecenia są następujące firmy: Siemens, GE Healthcare, Philips, Stryker
 • zaznajom się z wymaganiami pracodawców na interesujące Cię w przyszłości stanowiska. Informacje te posłużą Ci w przyszłości do ukierunkowania się podczas studiowania inżynierii biomedycznej
 • sprawdzaj aktualne oferty pracy z Naszego portalu (praca, praktyki) oraz przeglądaj forum portalu Inżynieria Biomedyczna
 • spróbuj zapytać o praktyki dla studentów z USA (patrz: praktyki zagraniczne), zwłaszcza jeżeli posiadasz wizę. Zazwyczaj uczelnie amerykańskie i firmy biomedyczne zgadzają się na uczestnictwo w praktykach, studentów spoza Stanów Zjednoczonych
 • podczas studiów ćwicz języki obce

Praktyki za granicą ? przydatne linki:

Praktyki letnie organizowane przez National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB). Termin składania wniosków: początek lutego bieżącego roku. Gwarantowane stypendium w wysokości $4600/10 miesięcy.
Biomedical Engineering Summer Internship Program (BESIP)

Program praktyk letnich dla studentów inżynierii biomedycznej organizowany przez Pittsburgh Tissue Engineering Initiative. Termin składania wniosków: początek lutego bieżącego roku.
Pittsburgh Tissue Engineering Initiative | Pittsburgh-based SIP

12-miesięczny program praktyk dla studentów z następujących dziedzin: Biochemia, Inżynieria Biomedyczna, Biotechnologia, Chemia, Biologia, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Farmacja organizowany przez firmę biotechnologiczna Pfizer. Miejsce odbywania praktyk: UK. Termin składania wniosków: październik bieżącego roku.
Pfizer Graduates

12-miesięczny program praktyk dla studentów z następujących dziedzin: Biochemia, Inżynieria Biomedyczna, Biotechnologia, Chemia, Biologia, Informatyka, Mechanika, Matematyka, Farmacja organizowany przez firmę biotechnologiczna Pfizer. Miejsce odbywania praktyk: USA. Termin składania wniosków: październik bieżącego roku.
Pfizer Summer Internships

8-tygodniowe praktyki letnie organizowane przez The Morehouse School of Medicine Neuroscience Institute (MSMNI). Termin składania wniosków: koniec marca bieżącego roku. Gwarantowane stypendium o wysokości $3,000.
Summer Research Program

Program praktyk wakacyjnych dla studentów inżynierii biomedycznej zainteresowanych jej zastosowaniami dla przemysłu morskiego. Organizatorem praktyk jest Harbor Branch Florida Altlantic University. termin składania wniosków: początek marca bieżącego roku.
Harbor Branch Internship Program

Firma Gore, producent aparatury medycznej oferuje program praktyk letnich na okres 3 miesięcy. Praktyki przewidziane są dla studentów kierunków: Technologia chemiczna, Elektrotechnika, Materiałoznawstwo, Chemia, Inżynieria Biomedyczna, Fizyka medyczna
Studying & Working at Gore

Praktyki organizowane przez Engineering World Health, pod nazwą EWH-Duke Summer Institute. Praktyki odbywają się w Tanzanii lub jednym z krajów Ameryki środkowej. Gwarantowane stypendium.
Engineering World Health

Baylor College of Medicine, Houston, Texas organizuje praktyki wakacyjne dla 100 inżynierów biomedycznych. Termin składania wniosków: 1 styczeń bieżącego roku.
SMART - Baylor College of Medicine, Houston, Texas

Praktyki z bioinformatyki i modelowania struktur biologicznych, organizowane przez An NIH-NSF Bioengineering & Bioinformatics Summer Institute (BBSI). Termin składania wniosków: początek marca bieżącego roku. Przewidywane stypendium dla studentów: $3000; dla absolwentów: $5000.
BBSI @ Pitt

Znana na całym świecie firma biomedyczna Medtronic oferuje praktyki dla studentów studiów technicznych jak i kierunków biznesowych. Praktyki są zarówno w USA jak i w Europie.
Medtronic Careers | Student Opportunities & Internships

Znana na całym świecie firma biomedyczna GE Healthcare oferuje praktyki dla studentów studiów technicznych jak i kierunków biznesowych. Praktyki są zarówno w USA jak i w Europie.
GE Internships & Co-ops

Undergraduate Programs at the Lerner Research Institute

CSHL Undergraduate Research Program: Alumni

Internship & Co-op Opportunities : St. Jude Medical

Genzyme?s U.S. University Relations Programs

Internship Opportunities in Biotech

Biomedical Engineering, Purdue University

]]>
gtoporek@gmail.com (Grzegorz Toporek) Aktualności Sun, 04 Apr 2010 15:30:44 +0000